06. 08. 2018 Nadácia Pontis

Energiu pre život dodáme aj tento rok

Zameranie grantovej výzvy bolo tento rok na projekty, ktoré pomáhali získavať pracovné a sociálne návyky, prípadne podporovali vzdelávacie aktivity pre ľudí bez domova alebo ich sociálnych pracovníkov.

Do grantovej výzvy Energia pre život 2018 sa tento rok prihlásilo 12 žiadostí z celého Slovenska. Celkovú sumu 30 000 eur prerozdelíme medzi 7 úspešných projektov.

Ktoré projekty boli podporené? 

Občianske združenie Proti Prúdu vydá knihu na tému ľudí bez domova či ohrozených stratou bývania. Knižka má pomôcť mladšej generácii príťažlivou formou dozvedieť sa viac o tejto problematike.

Nezisková organizácia Depaul Slovensko v rámci Programu integrácie pre ľudí bez domova spolupracuje s mestskými časťami v Bratislave, a tak vytvára pracovné úlohy pre ľudí bez domova. Za ich splnenie si dokážu pokryť náklady v nocľahárni.

Ďalším podporeným projektom je Energia 2018 Divadla bez domova, ktoré dáva priestor na hereckú činnosť ľuďom so znevýhodnením. Ich dramaterapia pomáha aj ľuďom bez domova.  

Podporené  budú aj projekty ako s Energiou k sociálnej integrácií občianskeho združenia Prima, ktoré sa zaoberá možnosťou sociálnej asistencie a poradenstva, občianske združenie Tekla, ktoré cez prácu v záhrade bude učiť ľudí bez domova pracovným návykom a plánovaniu. Arcidiecézna charita v Košiciach dostane podporu na projekt, cez ktorý vytvorí tvorivé dielne pre ľudí bez domova. Posledným podporeným projektom bude projekt INTEGRA Trnavskej arcidiecéznej charity, ktorý je zameraný na budovanie pracovných návykov, zodpovednosti a pravidelnosti pre ľudí, ktorí tieto návyky stratili.

O výbere projektov rozhodla hodnotiaca komisia v zložení:  

  • Miroslav Šarišský, Slovenské elektrárne
  • Lívia Nogová, Slovenské elektrárne
  • Beata Fekiačová, Nadácia Pontis
  • Darina Ondrušová, Inštitút pre výskum práce a rodiny

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/663b708809af3a90a502c297421741fe/5D1CA01B/t51.2885-15/sh0.08/e35/c129.0.821.821/s640x640/54513749_301432417217356_2824580669083942114_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/6e5574f53e59030913fe1ef412f99eb3/5D1C54A3/t51.2885-15/sh0.08/e35/c93.0.894.894a/s640x640/52862846_2375458806011157_4696880114045977974_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/ac61bf831eadae6a9c36606582ab44a2/5D10B53E/t51.2885-15/sh0.08/e35/c33.0.1013.1013/s640x640/52987463_308532119854286_2734008669732239946_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/9e4945463573fe89f96ac43df79b894e/5D16AE03/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/53727096_424406908101978_5633214386096877140_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/cd11fa7f60e8edfe68279b6f5dc825df/5D0D4348/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51957872_2012378798879089_8526679229970471933_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/5140a9f2b455a9afafb2beb20d2cbb6e/5D1D039D/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51628725_581991898878560_4677920732019372188_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/63f01298fe3e8425e4020b0eb3c82d6a/5D2BC2B7/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/52001903_154766925399308_4882883595485075901_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/40d199c1054f9403a67a143b11f82eab/5D30DCB4/t51.2885-15/sh0.08/e35/c88.0.720.720/s640x640/50622487_1481371858659843_1836202917332522588_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/523afcaac4cce40e35c57e9a9462b7ea/5D4D82CF/t51.2885-15/sh0.08/e35/c99.0.882.882/s640x640/50174031_624142041373653_6152351790626840836_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/f6b2e1b3cfbac33319805b9bc1d0d40a/5D2ED9EC/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51091073_2291613944455916_8531625672267776512_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/dc25bff5fd745117cefdc619a6a2cc6e/5D317C0C/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/49774275_174042860241240_5113709560065956152_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/72c9439704b50c05e3ccd85671785f29/5D297537/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51287983_2255423448049779_3039935479185144921_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net