29. 03. 2017 Zodpovedné podnikanie

EnergyHack 2017: 24 hodín, 12 tímov a 17 inovatívnych riešení

Nadšenci big and open dát sa pokúsili vytvoriť najlepšiu aplikáciu pre spotrebiteľov energie.

Reálne dáta a reálna výzva na optimalizáciu spotreby. Na prvý pohľad zaujímavá výzva bola v skutočnosti celkom náročná. Západoslovenská distribučná a Impact HUB sa rozhodli rozvíriť tému optimalizácie a transparentnosti spotreby energie klientov z kategórie podnikateľských subjektov. Bola to prvá výzva tohto typu a rozsahu na slovenskom energetickom trhu. Spolu sa predviedlo 12 tímov a 17 skvelých návrhov.

Účastníci dostali k dispozícii anonymizované reálne dáta zozbierané z 1 000 odberných miest s inštalovanými smartmetrami. Dáta boli unikátne svojim rozsahom, sledovanými veličinami a kombinácia týchto dát tvorila jedinečný data set, s akou sa málokedy podarí pracovať.

V prvej výzve „Analýza a optimalizácia spotreby elektrickej energie“ sa víťazom stal tím, ktorý za 24 hodín dokázal navrhnúť najlepšiu inovatívnu mobilnú aplikáciu. Tá dokáže ovplyvniť energetické správanie, ako aj spotrebu klienta vďaka realtime – push notifikáciám, skorému informovaniu o blížiacom sa prečerpaní, či možnostiach výhodnejších taríf pre dané podmienky klienta.

Doplnková výzva bola zameraná na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energie. Víťazný tím navrhol zaujímavé riešenie, ako efektívne využiť dostupné dáta na lepšie a komplexnejšie informovanie klientov ohľadom vhodnosti fotovoltiky na základe reálnej spotreby. Tiež im pomáha modelovať situácie ohľadom investičnej náročnosti a návratnosti. Spotrebiteľ sa tak vie lepšie rozhodnúť, čo je pre neho najvhodnejšie, na základe dát, ktorým rozumie.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111