23. 03. 2012 Nadácia Pontis

Eseje o rozvojovej pomoci môžu študenti posielať do konca marca

Do súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojová pomoc sa môžu slovenskí študenti zapojiť ešte do konca marca.

Na víťaza čaká trojtýždňová stáž v OSN v Ženeve. Tí, ktorí sa zaujímajú o rozvojovú pomoc či medzinárodné vzťahy, získajú praktické skúsenosti a nazrú do fungovania tejto medzinárodnej organizácie. Pre študenta je to skvelá príležitosť,“ povedala pre TASR Simona Gembická, manažérka grantových programov Nadácie Pontis, ktorá súťaž vyhlasuje.

Nadácia ponúkla štyri témy, ktoré sa venujú budúcnosti slovenskej zahraničnej politiky, moderným technológiám v Afrike, transformácii severoafrických krajín na moderné demokracie a spolupráci univerzít s mimovládnymi organizáciami. „Naším cieľom je osloviť študentov a motivovať ich k hlbšiemu spoznávaniu rozvojového sveta a jeho problémov. Pri písaní esejí môžu študenti využiť svoje znalosti v odbore, ktorému sa venujú, a tým priniesť nové nápady pre rozvojovú spoluprácu Slovenska,“ vysvetlila Gembická. Eseje bude hodnotiť päťčlenná komisia zložená z odborníkov zo štátnej správy, mimovládneho sektora, akademickej a novinárskej obce. Autori víťazných esejí budú mať príležitosť zoznámiť sa s významnými osobnosťami slovenského a medzinárodného rozvojového diania. Okrem stáže v OSN majú šancu absolvovať stáž na slovenskom ministerstve zahraničných vecí a v Nadácii Pontis.

Uzávierka prijímania esejí je 31. marca a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 3. mája na medzinárodnej vedeckej konferencii nadácie. Štatút súťaže s podrobnými informáciami si záujemcovia môžu pozrieť aj na webovej stránke https://www.old-nadaciapontis.sk/17000.

http://www.teraz.sk/zo-skol/eseje-o-rozvojovej-pomoci-mozu-studen/2501-clanok.html

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111