12. 03. 2021 Zodpovedné podnikanie

ESET: Bez podpory vedy a výskumu nemáme šancu konkurovať vyspelým krajinám

Systematicky sa snažia vytvárať lepšie Slovensko vďaka kvalitnejšiemu vzdelávaniu, podpore vedy a výskumu aj ochrane životného prostredia. Za svoj komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu a popularizáciu vedy a výskumu sa stali víťazom ocenenia Via Bona Slovakia 2019 hneď v dvoch kategóriách.

Sektor vedy a výskumu je na Slovensku dlhodobo podfinancovaný – výskumníci majú limitované možnosti v tom, aké experimenty si môžu dovoliť, čo sa neskôr odráža aj na kvalite výskumov. Téma vedy je navyše dlhodobo na okraji záujmu spoločnosti. Zmeniť to chce ESET, ktorý sa už niekoľko snaží o otvorenie verejnej diskusie na tému vedy a prostredníctvom projektu ESET Science Sward oceňuje výnimočných vedcov a vedkyne, čím prispieva k zvyšovaniu spoločenskej prestíže vedy na Slovensku. O projekte, ako aj o plánoch do budúcnosti sme sa rozprávali s Luciou Markovou, CSR manažérkou ESET.

V súťaži Via Bona Slovakia 2019 ste sa stali víťazom hneď v dvoch kategóriách – Zodpovedná veľká firma a Dobrý partner komunity. Čo pre vás znamená zisk oboch týchto ocenení?

Via Bona Slovakia je výnimočné a prestížne ocenenie inšpiratívnych príkladov v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. Je pre nás nielen ocenením našich aktivít, ale aj záväzkom pokračovať v týchto aktivitách a podnikať tak, aby z výsledku nášho podnikania mala osoh celá spoločnosť. Našou víziou v oblasti spoločenskej zodpovednosti je budovanie lepšej, inovatívnej a modernej krajiny, ktorá vychováva a priťahuje talenty.

Verejne otvárate a podporujete diskusiu o vede a jej smerovaní na Slovensku. Prečo ste sa rozhodli angažovať práve v tejto oblasti?

ESET stavia od svojho vzniku na systematickom a dlhodobom investovaní do vlastného výskumu, inovácií a technológií. Práve tieto kvalitné základy sú zdrojom nášho celosvetového úspechu. Veríme, že takýto model môže priniesť úspech nielen firme, ale aj krajine. Na Slovensku však investície do vedy a výskumu patria medzi najnižšie spomedzi krajín EÚ, naše školstvo zaostáva a naša krajina dlhodobo zápasí s obrovským odlivom mozgov. Vnímame, že bez kvalitného vzdelávania, excelentnej vedy a výskumu nemáme šancu konkurovať krajinám v globálnom kontexte.

Chceme preto systematicky do verejnej diskusie prinášať vedecké témy, upozorňovať na dôležitosť vedy a prinášať do spoločnosti hodnotové vzory z vedeckého prostredia. Kríza spojená s pandémiou nám ukázala, ako veľmi vedu potrebujeme a nielen teraz je tou, na ktorú s nádejou sústredíme našu pozornosť, či už doma na Slovensku alebo vo svete.

Cenu Via Bona Slovakia 2019 získali aj za projekt ESET Science Awards, ktorým oceňujete excelentných slovenských vedcov a vedkyne. Ako tento krok prijala odborná i laická verejnosť?

Ocenenie ESET Science Award prijala odborná verejnosť veľmi pozitívne, pričom osobitne vyzdvihuje zapojenie súkromnej firmy do dlhodobo podfinancovaného sektora. Mimoriadne oceňuje aj zloženie medzinárodnej komisie s nositeľom Nobelovej ceny a v neposlednom rade ako prelomové hodnotí aj vysoké finančné odmeny laureátov. Naše ocenenie sa stalo už za dva roky svojej existencie veľkou prestížou. My si zase nesmierne vážime pozvanie k okrúhlemu stolu odborných inštitúcií pri riešení vedných politík, či zapojenie do prípravy slovenského etického kódexu pre vedecko-výskumné prostredie.

Čo sa týka laickej verejnosti, aj náš prieskum ukazuje, že pohľad verejnosti na vedu, výskumných pracovníkov a vedcov sa za posledný rok veľmi zmenil. Dôvody poznáme všetci, ale vnímame to aj na čítanosti vedecko-výskumných článkov v rámci mediálnych partnerstiev, v ktorých prinášame popularizačné články s touto témou. Ostáva dúfať, že ľudia dokážu rozlišovať medzi vedeckými informáciami založenými na faktoch a výskume, a dezinformáciami, ktoré môžu byť a neraz sú veľmi nebezpečné. Veríme však, že aj vďaka nášmu oceneniu ľudia  spoznajú výnimočné osobnosti slovenskej vedy, ich vedecké úspechy  a budú venovať svoju pozornosť hodnotným témam a kvalitnému obsahu.

ESET získal ocenenie Via Bona Slovakia 2019 v dvoch kategóriách – Zodpovedná veľká firma za komplexný prístup k CSR a Dobrý partner komunity za projekt ESET Science Award.

Aké sú vaše ďalšie plány v oblasti podpory vedy a výskumu na Slovensku?

Naše plány prirodzene smerujú k ďalšiemu rozširovaniu popularizácie vedy a výskumu. Postupne chceme predstavovať našich excelentných vedcov nielen u nás, ale aj v zahraničí. Sme presvedčení, že vieme prispieť aj k zlepšeniu medzinárodného povedomia o vede a výskume na Slovensku a upriamením pozornosti na naše kvality dokážeme pritiahnuť nové talenty. V tomto duchu sa nesie napríklad aj naša spolupráca s KInIT – Kempelenovým inštitútom inteligentných technológií. Ako firma zaoberajúca sa internetovou bezpečnosťou máme potrebu verejnosť vzdelávať aj v tejto téme, ktorá je dnes mimoriadne aktuálna aj v kontexte kybernetickej bezpečnosti. Uvedomujeme si, že je mnoho možností, ako pomáhať Slovensku. Našou ambíciu je dlhodobo a vytrvalo zvyšovať v slovenskej verejnosti záujem o kvalitné vzdelávanie o vedecké témy.

 

 

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram