28. 03. 2023 Zodpovedné podnikanie

ESG musí fungovať naprieč firmou, nie je to agenda len jedného oddelenia

Prvé štvrťročné stretnutie členov Business Leaders Forum v tomto roku sa venovalo role ESG manažéra/manažérky vo firme. Do združenia zároveň pristúpili štyri nové firmy.

Na networkingovom stretnutí Business Leaders Forum 21. marca, ktoré vo svojich priestoroch hosťovala Tatra banka, pristúpili do združenia štyri nové firmy – FCC Slovensko, IBM International Services Centre, Markíza Slovakia a Slovenská sporiteľňa. Business Leaders Forum má aktuálne 52 členov.

Spoločnosť FCC poskytuje široké spektrum riešení odpadového hospodárstva pre obce, priemyselný, obchodný a maloobchodný sektor. Jednou zo strategických oblastí zodpovedného podnikania firmy je cirkulárna ekonomika. Zameriava sa na posilnenie separovaného zberu, opätovné použitie odpadu, jeho spracovanie a vývoj technológií na získavanie energie z odpadu. IBM je jednou z najväčších IT spoločností na svete. Na Slovensku sídli v troch mestách – v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach – a patrí medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku. V rámci diverzity a inklúzie vytvára podporné zamestnanecké skupiny, ktoré zastrešuje tzv. Diversity Council. Svoje stabilné miesto vo firme si našla aj zamestnanecká iniciatíva Lesswaste@IBM, ktorá propaguje environmentálne témy.

K prioritám TV Markíza v oblasti zodpovedného podnikania patrí najmä udržateľnosť a uhlíková neutralita v televíznej produkcii, ale aj mentálne zdravie a angažovanosť zamestnancov. Udržateľné správanie dodávateľov sa snaží zabezpečiť zakomponovaním pravidiel výroby priamo do zmluvy, témy klimatickej zmeny a dôležitosti udržateľného správania prenáša aj priamo do televízneho obsahu. Sieť Slovenskej sporiteľne tvorí viac ako 200 pobočiek po celom Slovensku, banka zamestnáva viac ako 3 600 ľudí. V oblasti zodpovedného podnikania patria k jej prioritám diverzita, inklúzia a rovné zaobchádzanie, ale aj udržateľné financie a dostupné bývanie. Svojim zamestnancom a zamestnankyniam banka poskytuje širokú škálu benefitov zameraných na efektívne zosúlaďovanie súkromného a pracovného života.

Do združenia Business Leaders Forum pristúpili štyri nové firmy.

Kde je miesto ESG agendy vo firme?

Témou štvrťročného stretnutia bola rola ESG manažéra/manažérky vo firme – kto by mal byť vlastníkom tejto agendy, aké by mali mať títo manažéri právomoci a kompetencie a čo sú tie najväčšie výzvy, s ktorými sa musia stretávať. O svoju skúsenosť sa podelil Tomáš Kvašňovský, manažér udržateľnosti v Tatra banke. Jeho pozícia v banke vznikla pred dvoma rokmi. „Často sa ma ľudia pýtajú, prečo banka rieši ESG a nie peniaze. Snažím sa im vysvetliť, že ak peniaze hýbu ekonomikou a banky sú tzv. krvným obehom týchto financií, je potrebné sa k nim stavať zodpovedne a udržateľne. Ide o záväzok voči súčasným aj budúcim generáciám,“ povedal.

Pozícia ESG manažéra môže byť v rámci organizačnej štruktúry firmy umiestnená rôzne – pod oddelením komunikácie, HR, stratégie alebo pod právnym oddelením. ESG manažér v Tatra banke spadá priamo pod generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva. „Je ale dôležité povedať, že celú tému nemôže obsiahnuť iba jeden človek. Vzhľadom na šírku agendy ide o tímovú prácu,“ dodal T. Kvašňovský. Za kľúčové pre svoju prácu považuje uvedomelé vedenie, v prípade banky predstavenstvo, ktoré chápe dôležitosť tém udržateľnosti.

Práca ESG manažéra si vyžaduje veľkú mieru spolupráce s rôznymi zainteresovanými stranami – internými, ako sú marketing, HR, právne oddelenie, hospodárska správa, produktové a finančné oddelenie, ale aj externými, ktorými sú klienti, zákazníci, dodávatelia, investori, neziskový sektor a široká verejnosť. Témy udržateľnosti sú prítomné naprieč celou firmou. Tatra banka ich implementuje do svojich finančných produktov (hypotéky, bežné účty, zelené dlhopisy) aj do komunikácie v rámci kampane #premodruplanetu.

ESG musí fungovať naprieč firmou

K Tomášovi Kvašňovskému sa do diskusie pripojili aj Zuzana Sobotová, vedúca oddelenia udržateľnosti a CSR v Lidli, a Milica Danková, manažérka pre udržateľnosť v Plzeňskom Prazdroji. Diskutujúci sa zhodli na tom, že téma ESG je komplexná a musí fungovať naprieč firmou, nemala by byť sústredená len na jednom oddelení. V Plzeňskom Prazdroji patrí téma udržateľnosti pod komunikáciu a korporátne vzťahy, firma má ale vytvorený širší tím zložený z ľudí z nákupu, marketingu, inovácií aj výroby. Zodpovednosť za napĺňanie cieľov udržateľnosti siaha až po najvyššie vedenie.  Podobne to funguje aj v Lidli. „Kolegov a kolegyne vnímam ako špecialistov na témy, ktoré s udržateľnosťou úzko súvisia. Práve s ich pomocou a expertízou stanovujeme konkrétne merateľné ciele, ktoré následne reportujeme vedeniu,“ povedala Z. Sobotová.

ESG manažéri teda majú byť tvárou aj hlasom udržateľnosti a akýmsi centrálnym bodom, kde sa tieto témy stretávajú. Často je však náročné motivovať kolegov a kolegyne, aby prijímali opatrenia a chceli veci meniť. „Ľudia vo všeobecnosti neradi vybočujú zo zaužívaných koľají a niektoré procesy vedia byť bolestivé. Je ale našou úlohou byť katalyzátorom zmeny,“ uviedla M. Danková a dodala, že je potrebné kolegov neustále vzdelávať a presviedčať, že to má zmysel najmä z dlhodobého hľadiska.

K zmene myslenia môže prispieť aj reporting, ako sa to stalo v Lidli. „Ľudia zrazu videli svoj výsledok zhmotnený. Dnes sa nám už kolegovia a kolegyne, vďaka ktorých expertíze report vznikol, sami hlásia, lebo sú hrdí na svoju prácu a cítia, že sú prínosom,“ spomenula Z. Sobotová. ESG manažér musí podľa nej vzbudiť v kolegoch pocit, že dokážu meniť malé veci, ktoré ale smerujú k niečomu veľkému.

Balans medzi E, S a G

Aktuálnou témou medzi ESG manažérmi je aj nájsť správnu rovnováhu medzi jednotlivými témami, väčšia časť pozornosti sa totiž sústreďuje na environmentálnu oblasť. „Odrzkadľuje to potrebu externého klienta, je to jednoduchšie pochopiteľné. Sociálne témy sú vo vnútri firmy väčšinou spájané s HR a dobrovoľníctvom. Externe je to často nadácia, ktorá S-témy posúva ďalej a v poslednom období aj geopolitická situácia, ktorá tieto témy vyniesla do popredia,“ dodal T. Kvašňovský.

M. Danková zasa upozornila, že environmentálny reporting sa bežných zamestnancov až tak netýka. Pre nich je dôležité, aby sa v práci cítili bezpečne a aby mali pocit, že majú za sebou silného partnera v podobe zamestnávateľa, ktorý vytvára spravodlivé a motivačné pracovné prostredie. Preto by firmy nemali zabúdať pripravovať projekty aj pre nich.

Banky zavádzajú ESG dotazníky pre firmy

Prístup firiem k udržateľnosti budú už čoskoro zohľadňovať aj banky. Slovenská banková asociácia (SBA), v spolupráci so zástupcami bánk združených v asociácii, vytvorila vzorový ESG dotazník, ktorý má slúžiť ako štandard pre slovenský bankový trh. Dotazník obsahuje 75 otázok a bankám má poskytnúť prehľad, aký je dopad biznisu ich klientov v oblasti ESG. Tieto údaje im umožnia presnejšie vyhodnotiť tzv. ESG rizikový profil klienta.

Cieľom pri zostavovaní dotazníka bola aj edukácia klientov, ktorí budú takéto dotazníky v budúcnosti vypĺňať. Firmy, ktoré sa postupne pripravujú na reportovaciu povinnosť, sa tak budú môcť vopred zoznámiť s jednotlivými pojmami a spôsobmi, akými majú dáta zberať,“ uviedol Ján Maxim zo Slovenskej bankovej asociácie.

Už dnes banky od klientov požadujú ESG dáta. Zber ESG dát formou štandardizovaného dotazníka plánujú banky zaviesť približne od polovice roka 2023. Vzhľadom na to, že prvé reporty podľa novej smernice CSRD bude väčšina veľkých firiem vydávať v roku 2026 za rok 2025, banky počítajú s tým, že mnohé firmy ešte nebudú schopné dotazník kompletne vyplniť. Bankám to však poskytne aspoň základný profil firmy v oblasti udržateľnosti.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111