19. 08. 2015 Zodpovedné podnikanie

Etickejšie podnikateľské prostredie by mali vytvárať samotné firmy

Ako vnímajú podnikateľskú etiku slovenské firmy? Prieskum združenia Slovak Compliance Circle z roku 2014 priniesol zaujímavé výsledky.

©KOM Eventos/Flickr.com

V prieskume združenia Slovak Compliance Circle (SCC) každý druhý manažér na Slovensku pripustil stratu obchodnej príležitosti v dôsledku neetického prístupu konkurentov. Napriek tomu až dve tretiny respondentov vidia etické správanie ako konkurenčnú výhodu s pozitívnymi efektmi v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte. Výsledky dotazníkového šetrenia naznačili, že slovenská podnikateľská komunita si uvedomuje svoju úlohu pri vytváraní férovejšieho prostredia.

Prieskum skúmal, ako manažéri na Slovensku vnímajú podnikateľskú etiku uplatňovanú na našom trhu. Pri využití klasickej školskej stupnice si slovenské podnikateľské prostredie vyslúžilo pri hodnotení uplatňovania etiky priemernú známku 3,3.

Firmy vnímajú seba etickejšie ako konkurentov

Respondenti hodnotili vlastné odvetvie pozitívnejšie ako celý trh – priemer 2,7 a vlastnú spoločnosť ešte optimistickejšie – v tejto kategórii dosiahla priemerná známka 1,9. Tento trend platí aj pre odvetvia, ktoré sú považované za rizikové z pohľadu korupcie a neetického správania, napríklad stavebníctvo a IT. Najmenej kritickými voči vlastnej spoločnosti a zároveň najskeptickejšími ohľadne situácie na celom trhu sa ukázali byť majitelia a spolumajitelia spoločností. Podľa doc. Mgr. Anny Lašákovej, PhD., z Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave sú rozdiely medzi sebahodnotením a hodnotením druhých pochopiteľné. Ľudia majú tendenciu sami seba vnímať etickejšie a poznajú tzv. „spoločensky prijateľné“ odpovede. Treba brať do úvahy aj fakt, že záležitosti týkajúce sa morálky sú pre mnoho ľudí citlivou internou záležitosťou.

Férovosť podnikateľského prostredia závisí od kultúry jednotlivých firiem

Za kľúčové faktory určujúce úroveň podnikateľskej etiky označujú respondenti tie, ktoré pokrývajú definíciu hodnôt firmy a jasné prihlásenie sa k nim. Úroveň morálky vo verejnom sektore, faktor často vnímaný ako kľúčový pre výskyt neetického správania na trhu, bol však hodnotený ako najmenej dôležitý. Zdá sa teda, že podnikateľská komunita si uvedomuje dôležitosť vlastnej role pri zlepšovaní prostredia.

„V posledných pätnástich rokoch bol u slovenských podnikateľov evidentný rast frustrácie z úrovne etiky uplatňovanej na Slovensku. Z tejto frustrácie však vzišlo uvedomenie si podnikateľskej komunity, že môže zohrávať vedúcu úlohu pri vytváraní férovejšieho prostredia, čo hodnotím veľmi pozitívne,“ povedal Quentin Crossley, člen predstavenstva SCC a partner KPMG na Slovensku.

„Výsledky prieskumu sú pre podniky zaväzujúce – etické podniky a spoločensky zodpovedné podnikanie má ohromný význam pre zmenu etickej kultúry v našej krajine“, dodala Prof. PhDr. Anna Remišová, PhD. z Fakulty manažmentu Univerzity Komenského.

O prieskume

Prieskum realizovalo združenie Slovak Compliance Circle v roku 2014. Bol zameraný na spoločnosti všetkých veľkostí, pokrýva širokú škálu odvetví a rôzne geografické lokality. Prieskumu sa zúčastnili členovia top manažmentu, majitelia a štatutári spoločností, ako aj experti na compliance a súvisiacich oblastí ako právo alebo interný audit. Kompletnú správu k prieskumu nájdete tu.

 

Zdroj: Slovak Compliance Circle

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.