31. 10. 2014 Zodpovedné podnikanie

EÚ bojuje s emisiami CO2

Lídri EÚ stanovili nový cieľ v boji proti klimatickej zmene.

©Señor Codo/flickr.com

Podľa novej dohody európskej dvadsať osmičky majú členské krajiny do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 40 % oproti hodnotám z roku 1990. Ako uvádza portál environmental-expert.com, stanovený cieľ nadväzuje na predchádzajúce rozhodnutie o obmedzení produkcie CO2 o 20 % do roku 2020, ktorý sa už takmer podaril splniť.

Okrem úsilia znížiť vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia sa predstavitelia európskych krajín dohodli na rozšírení využívania obnoviteľných zdrojov energie na 27 % z celkovej využívanej energie a zároveň na zefektívnení spotreby energií minimálne o 27 %. Krajiny EÚ by mali byť do roku 2030 taktiež schopné vyvážať do iných krajín až 15 % z nimi vyrobenej energie. Tento impulz naštartovali okrem klimatickej zmeny aj nepokoje na Ukrajine a Strednom Východe. Podľa bbc.com chce EÚ týmito krokmi znížiť svoju závislosť na zdrojoch energií odoberaných z nestabilných regiónov.

Hoci predstavitelia únie vnímajú prijaté rozhodnutie ako správny krok k udržateľnému rozvoju, ochrancovia životného prostredia sa sťažujú, že opatrenia nie sú dostačujúce. Tvrdia, že takto nízko nastavený cieľ neumožní EÚ znížiť produkciu CO2 o 80 % do roku 2050, čo je, ako uvádza portál huffingtonpost.com, potrebné na to, aby sa podarilo obmedziť zvyšovanie priemernej celosvetovej teploty o 2 °C.

Problém, ktorý neumožňuje stanoviť cieľovú hodnotu vyššie, spočíva v odlišnej úrovni hospodárstva členských krajín. Najmä krajiny východnej Európy sú silne energeticky závislé. Príkladom je Poľsko, ktoré využíva takmer 90 % energie vyrobenej z uhlia. Samotný ťažobný priemysel zamestnáva viac ako 100 000 zamestnancov a s uhlím súvisiace odvetvia vytvárajú tisíce ďalších pracovných miest.  Preto panuje obava, že v snahe o znižovanie emisií dôjde k strate pracovných miest a poklesu ekonomického rastu. Zároveň prechod na obnoviteľné zdroje si krajina nemôže dovoliť.

Prezident Európskej Rady Herman Van Rompuy preto vyhlásil, že chudobnejším členským štátom bude poskytnutá pomoc, aj vo forme finančných prostriedkov. Umožní sa im tak prejsť na obnoviteľné zdroje energie a dosiahnuť stanovený cieľ –  znížiť produkciu skleníkových plynov.

Európska komisárka na ochranu klímy Connie Hedegaard po rokovaní pre britský denník The Guardian uviedla: „Týmto rozhodnutím sme vyslali silný signál ostatným veľkým ekonomikám a všetkým ostatným krajinám: my sme si splnili svoju úlohu, teraz je rad na Vás, aby ste nasledovali európsky príklad.“

Autorkou článku je Lucia Makýšová, stážistka v tíme zodpovedného podnikania Nadácie Pontis

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.