05. 06. 2014 Zodpovedné podnikanie

Eurobarometer odhalil veľké rozdiely vo vnímaní pracovných podmienok v EÚ

V Dánsku je so svojimi podmienkami spokojných až 94 % zamestnancov, v Grécku je to iba 38 %.

Najnovší prieskum verejnej mienky Európanov, ktorého výsledky boli publikované v apríli, sa zameral na posúdenie spokojnosti zamestnancov s ich pracovnými podmienkami. Eurobarometer zahrnul pod pojem „pracovné podmienky“ pracovný čas, organizáciu práce, bezpečnosť a zdravie pri práci, kolektívne zastúpenie zamestnancov a vzťah so zamestnávateľom.

Iba polovica (53 %) európskych pracovníkov považuje pracovné podmienky vo svojej krajine za dobré. Až 57 % ľudí si okrem toho myslí, že sa tieto podmienky za posledných 5 rokov zhoršili.

Prieskum uskutočnený v 28 členských krajinách EÚ okrem toho odhalil, že:

  • Viac ako 80 % respondentov v Dánsku, Luxembursku, Fínsku a Holandsku považuje pracovné podmienky vo svojej krajine za dobré. Až 94 % zamestnancov v Dánsku je spokojných s podmienkami vo svojej práci, za nimi sa nachádzajú Rakúšania a Belgičania.
  • Grécko má najnižšiu mieru spokojnosti na úrovni jednotlivých krajín (16 %) a je jedinou krajinou, kde je menej ako polovica pracujúcich respondentov (38 %) spokojných so svojimi súčasnými pracovnými podmienkami.
  • Na úrovni jednotlivých krajín je miera spokojnosti nižšia aj v Chorvátsku (18 %), Španielsku (20 %), Taliansku (25 %), Bulharsku (31 %), Slovinsku, Portugalsku a v Rumunsku (32 %) a taktiež aj na Slovensku (36 %) a v Poľsku (38 %)

Ochrana a podpora pracovných podmienok v EÚ je o starostlivosti nášho ľudského kapitálu. Máme pozoruhodné dedičstvo právnych predpisov a politík s cieľom zabezpečiť dobré pracovné podmienky, ktoré umožňujú vysokú úroveň spokojnosti medzi európskymi pracovníkmi. Avšak existuje tu reálne nebezpečenstvo, že pracovné podmienky budú pod veľkým tlakom hospodárskej krízy, čo sa môže prejaviť aj na ich kvalite. Spoločne s členskými štátmi a organizáciami zamestnancov a zamestnávateľov musíme obnoviť naše úsilie o zachovanie a zlepšenie pracovných podmienok,“ uviedol komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne veci a sociálne začleňovanie László Andor.

Zdroje: europa.eu, euractiv.com

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111