21. 02. 2023 Nadácia Pontis

Eurofondy sa budú po prvý raz monitorovať aj pod naším dohľadom

Nadáciu Pontis zastupuje vo výbore senior policy manažérka Romana Kanovská.

Nadácia Pontis má po prvý raz zastúpenie v Monitorovacom výbore Operačného programu Slovensko.  Výbor má 36 členov a je tvorený zástupcami a zástupkyňami ministerstiev, Európskej komisie, zamestnávateľov, samospráv, odborových zväzov, akademickej sféry aj mimovládneho sektora. Nadáciu Pontis zastupuje naša senior policy manažérka Romana Kanovská.

16. februára 2023 sa uskutočnilo prvé zasadnutie, ktoré oficiálne spustilo využívanie nových eurofondov na Slovensku. Tie budeme čerpať až do roku 2027 a pôjde o balík pomoci v celkovej výške takmer 13 miliárd eur.  Program Slovensko sľubuje výrazne jednoduchšiu implementáciu a oveľa menej administratívnej záťaže v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Monitorovací výbor bude plniť vo vzťahu k novým eurofondom niekoľko kľúčových úloh, napr. sledovať, ako napreduje program, či sa dosahujú plánované ciele, čo ovplyvňuje výkonnosť programu alebo aké opatrenia a zmeny treba prijať na jeho lepšiu implementáciu. Schvaľuje aj metodiku a kritériá na výber projektov.

„Veľmi si želám, aby boli nové eurofondy využité na dobré a prospešné projekty, ktoré prinesú ľuďom na Slovensku lepší, kvalitnejší a zdravší život. Ako členka Monitorovacieho výboru sa budem zameriavať najmä na projekty, ktoré podporujú sociálne inovácie, zavádzajú inovatívne prístupy a riešenia a tiež aj na projekty, ktoré majú veľký vplyv na zlepšovanie vzdelávania na Slovensku,“ povedala Romana po stretnutí.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.