15. 09. 2014 Zodpovedné podnikanie

Európske Pro Bono Fórum v Londýne – dávka inšpirácie a know-how

5. až 7. novembra máte šancu diskutovať o trendoch a konkrétnych programoch pro bono v Európe i vo svete. Zaregistrujte sa!

Európske Pro Bono Fórum, ktoré sa tento rok uskutoční v Londýne 5. až 7. novembra, otvára registráciu. Fórum bude hlavnou udalosťou britského Národného Pro Bono týždňa (3. – 7. novembra 2014) a nebude na ňom chýbať ani Nadácia Pontis. Skúsenosti a úspechy nášho programu Advokáti Pro Bono priblížime účastníkom konferencie na Trhovisku neziskových organizácií 6. novembra.

Európske Pro Bono Fórum organizuje už po ôsmy raz medzinárodná organizácia PILnet: The Global Network for Public Interest Law a robí to naozaj výnimočne. Fórum je jedna z kľúčových platforiem pre podporu a rozvoj bezplatnej právnej pomoci s cieľom posilnenia sociálnej spravodlivosti v Európe aj vo svete. Spojením rastúcej komunity tých, ktorí vnímajú význam a urgentnú potrebu tejto pomoci — lídrov z advokátskych kancelárií, firiem, advokátskych komôr, neziskových organizácií a právnických fakúlt — Pro Bono Fórum vytvára pre viac ako 300 účastníkov výborné podmienky na hľadanie nových a efektívnejších spôsobov spolupráce, ktoré budú adresovať kritické otázky sociálnej spravodlivosti. Rebecca Hilsenrath z mimovládnej organizácie LawWorks, sprostredkujúcej bezplatnú právnu pomoc pre jednotlivcov a komunity v UK už viac ako desať rokov, oceňuje silu fóra v otváraní diskusie na ťažké otázky: “Sme súčasťou globálneho právneho trhu a fórum dáva príležitosť osobne diskutovať s ľuďmi, ktorí poskytujú právnu pomoc rôznymi spôsobmi a tiež konfrontovať mýty o tom, kto robí pro bono. Treba nadviazať na ochotu ľudí spolupracovať.”

Program fóra venuje tento rok veľkú pozornosť praktickým nástrojom potrebným na nastavenie kvalitného a úspešného pro bono programu, projektom pre in-house právnikov, právam rómskej menšiny a využitiu technológií na komunikovanie zmeny. Vyvrcholením tohto živého odborného podujatia bude udelenie prestížnej ceny European Pro Bono Awards.

Prostredníctvom interaktívnych seminárov a diskusií máte možnosť získať globálny prehľad o pro bono dianí, vhľad do aktívnej pro bono komunity na regionálnej úrovni, ako  aj príležitosť nadviazať nové medzisektorové partnerstvá. A to v príjemnej dynamike troch inšpiratívnych dní. Naša účasť na fóre počas predchádzajúcich štyroch rokov významne prispela k rozvoju programu Advokáti Pro Bono. Chystáme sa preto aj do Londýna, kde sa aktívne zapojíme aj do workshopu pro bono programov z celého sveta už 5. novembra. 

Zaregistrovať sa na Európske Pro Bono Fórum môžete už teraz, skorá registrácia platí do 5. októbra.

Viac informácií si prečítate na www.probonoforum.eu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.