31. 05. 2023 Sociálne inovácie

Expertní dobrovoľníci v Budúcnosti INAK inšpirujú a búrajú predsudky

Do klubov Budúcnosti INAK často prichádzajú tzv. expertní dobrovoľníci a dobrovoľníčky. Tí sa v rámci svojho voľného času snažia deti zapojené do programu inšpirovať, niečo nové ich naučiť alebo im poradiť s projektami, na ktorých pracujú. Ako vnímajú experti svoju skúsenosť z klubov? V čom vidia svoj prínos? Opýtali sme sa štyroch z nich.

Expertné dobrovoľníctvo
  • Expertné dobrovoľníctvo znamená, že človek poskytne občianskej organizácii podporu či know-how z oblasti, v ktorej má expertízu. Mnohé organizácie hľadajú pomoc napríklad v marketingu, fundraisingu, účtovníctve, IT atď.
  • Až 92 % respondentov globálnej štúdie Deloitte Impact Survey zaznamenalo zlepšenie ich profesionálnych zručností vďaka dobrovoľníctvu a 80 % zastáva názor, že práve vďaka aktívnemu dobrovoľníctvu ľahšie získavajú líderské zručnosti.
  • Expertné dobrovoľníčenie ľudí dlhodobo inšpiruje. Obyčajne totiž nadviažu úzky kontakt s neziskovkou, keďže potrebujú pochopiť jej prácu, prostredie a problémy, ktoré sú im inak vzdialené.

Jednou z hostiek v trnavskom centre Budúcnosti INAK bola Marcela Zimová, riaditeľka informačnej bezpečnosti z IT firmy Piano Software. Marcela hovorila deťom o bezpečnom správaní na internete, ale aj o ženách v IT, keďže na Slovensku ich pracuje v tomto sektore len 13 %.

Snažila som sa búrať niektoré predsudky o ženách z pohľadu mužov a zároveň hovorila o tom, čo ženy môžu priniesť do sveta IT,” vysvetlila odborníčka. Prieskumy pritom ukazujú, že záujem o IT u dievčat rastie, ak majú ženské vzory.

Ďalším inšpiratívnym dobrovoľníkom v klube Budúcnosti INAK bol CEO startupu Sensoneo Martin Basila. Martinova úloha bola špecifická v tom, že pomáhal účastníkom s projektami, ktoré sami vytvárali. Snažil sa deťom odovzdať svoje skúsenosti a poradiť im, čo môžu zlepšiť. Keďže Sensoneo vyvíja riešenia na inteligentnú správu odpadov, stal sa Martin hlavným konzultantom  pre skupinu našich účastníkov, ktorá pracuje na projekte separomat. Poradil im, kde hľadať databázu rozdelenia smetí a kódov na potravinách.

Simona Hlaváčová a Jana Reháková zo sociálneho podniku Baterkáreň priniesli do klubu rôznorodé témy. Najviac sa zamerali na udržateľnosť a rozprávali deťom aj o sociálnom podnikaní či o dôležitosti dobrovoľníctva. „Naším cieľom bolo, aby udržateľnosť nebola len nejakou špeciálnou témou, o ktorej sa teraz budeme učiť. Chceme, aby sa stala každodennou súčasťou našich životov,” zdôraznila Simona.

Anketa

V čom vidíte prínos expertného dobrovoľníctva pre seba?

Marcela Zimová: „Pre mňa osobne to má veľký význam. Chcem vrátiť niečo späť do spoločnosti. Vidím zmysel aj v tom, keď ľudia z firiem robia expertné dobrovoľníctvo, lebo môžu ponúknuť mladej generácii nový pohľad na vec a inšpirovať ich.”

 

Martin Basila: „Keď som bol ja malý, tak mi chýbal takýto feedback a inšpirácia. Rád búram bariéry, rád deťom otváram oči, že dokážu všetko, čo chcú. Naša generácia totiž nebola vedená k sebavedomiu, k tomu, že sa netreba báť, alebo zdravej drzosti, tak verím, že ich to inšpiruje k tomu, že všetko je možné. Chcem im pomôcť nájsť talent, ktorý sa v nich skrýva.”

Simona Hlaváčová: „Je pre nás prirodzené byť aktívny a deti sú skvelá cieľovka, ktorú treba povzbudzovať k aktivite a dobrovoľníctvu. Je to spôsob sebarealizácie, spôsob pomoci a cez dobrovoľníctvo nadobúdam dôležitý pocit, že v tom nie som sama.”

 

Jana Reháková: „Ak si nebudeme dobrovoľnícky navzájom pomáhať, tak to tu môžeme rovno ako spoločnosť zabaliť. Dobrovoľníctvo je pre mňa často vytrhnutie z frustrácie a demotivácie. Je veľmi prospešné, keď je človek súčasťou nejakého riešenia. Mnohé situácie sú náročné a nemáme ich celkom pod kontrolou, ale pri dobrovoľníctve môžeme mať pocit kontroly.”

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111