15. 08. 2013 Zodpovedné podnikanie

Facility manažéri potrebujú nástroje, ako uviesť CSR do praxe

Britskí facility manažéri nemajú dostatok poznatkov a nástrojov, aby mohli správu budov realizovať zodpovedne a udržateľne.

© good.net.nz

Od roku 2007 zaznamenali britské spoločnosti takmer 20%-ný nárast úspešného zavádzania opatrení v prospech udržateľnosti. Dôležitými realizátormi zodpovednej správy firiem by mali byť facility manažéri. Chýbajú im však znalosti a adekvátne nástroje. Vyplýva to z prieskumu Britského inštitútu facility manažmentu, ktorého sa v období od 10. do 30. apríla 2013 zúčastnilo 203 respondentov. 

Zodpovednosť za udržateľné podnikanie firiem leží na pleciach celého podniku, vrátane zamestnancov, dodávateľov a partnerov. Facility manažéri môžu vrcholovému manažmentu navrhnúť nové postupy a sú zároveň najlepšími realizátormi na dosiahnutie zadaných cieľov. Bráni im v tom však nedostatok nástrojov a vedomostí, ktoré by im umožnili problematiku udržateľnosti lepšie chápať a pretaviť do praxe.

Problémom je predovšetkým presvedčenie, že facility manažment môže k zlepšeniu udržateľnosti prispieť iba formou investícií do nových technológií. Generálny riaditeľ pre nakladanie s odpadmi firmy MITIE, vedúcej facility firmy v Británii, Mike Taylor hovorí: „Prehodnotením toho, ako využívate energiu či obstarávate dodávky, vyprodukujete zisk jednoduchšie než kapitálovými investíciami.“

Kľúčovou hnacou silou, ktorá facility manažérov vedie k eko-efektívnym opatreniam sú právne predpisy a regulácie. Okrem toho svoju úlohu zohrávajú imidž spoločnosti, jej kultúra vedenie, ktorého vplyv od roku 2009 vzrástol na 56 %.

Efektívnej politike udržateľnosti na druhej strane bráni najmä nedostatok financií, fyzické prekážky, nedostatočné zapojenie celej firmy a odhodlanie jej vedenia.

Téme eko-efektívnosti pri prevádzke budov sa na Slovensku venuje aj Business Leaders Forum, neformálne združenie firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania. V máji 2013 vydalo združenie praktické odporúčania, ktoré ponúkajú prehľad základných oblastí a príkladov najlepšej praxe pre každú firmu, ktorá chce prostredníctvom správy budov šetriť náklady aj životné prostredie.

 

Zdroje: British Institute of Facilities Managementedie.net

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111