26. 03. 2015 Nadácia Pontis

Firemné dobrovoľníctvo? Vieme ako na to.

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne dostala medzinárodné ocenenie za dobrovoľníctvo a filantropiu.

Za tri roky k dvom oceneniam

„Keď sme pred tromi rokmi začali spolupracovať, bolo to pre obidve strany niečo nové. Poisťovňa Slovenskej sporiteľne (PSLSP) nemala dovtedy žiadnu skúsenosť ani s nami, ani s dobrovoľníctvom. Spoločne sme sa nadchli pre celkom ťažkú tému – práca s deťmi v domove, s obeťami domáceho násilia a odchovancami z detských domovov a resocializačných zariadení,“ hovorí Monika Smolová z Nadácie Pontis.

Minulý rok, vďaka aktivitám pre OZ Brána do života získala PSLSP najprestížnejšie slovenské ocenenie za podporu firemného dobrovoľníctva Via Bona Slovakia 2013.  Tento rok sa im podarilo získať ocenenie za spoločenskú zodpovednosť Günter Geyer Award 2014.

Podporte svojích zamestnancov

O prestížne ocenenie Günter Geyer Award sa každý rok snaží 50 spoločností  Vienna Insurance Group z 25 krajín Európy. Ako uvádzajú organizátori, hlavným dôvodom prečo cenu za rok 2014 získala PSLSP bolo „výnimočné zapojenie väčšiny zamestnancov poisťovne do systémových aktivít v prospech znevýhodnených komunít“. Súčasťou ocenenia je aj šek na 50 000 €, ktoré budú ďalej použité na pokračovanie filatropických aktivít.

Zamestnanci PSLSP spolupracujú s OZ Brána do života, ktoré poskytuje služby v Krízovom centre pre obete domáceho násilia, v neštátnom Detskom domove a v Krízovom centre pre mladých dospelých DOM. Martin Kaňa, generálny riaditeľ PSLSP, o projekte hovorí: „Som rád, že myšlienka pomáhať našla u nás tak veľkú odozvu. Na jar úspešne ukončíme 3. kolo finančného vzdelávania pre mladých ľudí, ktorí vyšli z detských domovov a zároveň si už tretí rok s deťmi z krízového centra spríjemňujeme život spoločnými aktivitami ako sú bubnovačky, besiedky či výlety. Sú to obojstranne príjemne strávené chvíle. Bol by som veľmi rád, keby sa nám podarilo inšpirovať aj ďalších, aby urobili niečo spontánne a užitočné pre ľudí, s ktorými sa dnes možno nepoznajú, no ktorí ich pomoc potrebujú a úprimne ocenia.

Finančné vzdelávanie aj výlety

Dobrovoľníci z PSLSP chodia raz do mesiaca do krízového centra, kde majú s klientami rôzne aktivity. Od finančného vzdelávania a sporenia pre mladých dospelých, po maľovanie vajíčok pred Veľkou nocou spolu s rodinami dobrovoľníkov.

„Obojstranná dôvera s ľuďmi v krízovom centre sa nevybuduje ľahko. Je to vždy o úprimnom záujme a dlhodobej spolupráci. Som veľmi rada, že zamestnanci Poisťovne Slovenskej sporiteľne sa na túto cestu dali a že ich to baví už tri roky,“ dodáva Daniela Gáliková, riaditeľka OZ Brána do života.

23. apríla čaká dobrovoľníkov PSLSP a klientov OZ Brána slávnostné otvorenie športového ihriska, na ktorý poskytla PSLSP grant. Prídte sa pozrieť a zabaviť spolu s nami. 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.