23. 07. 2015 Zodpovedné podnikanie

Firemné občianstvo ako základ pre lepšie fungovanie sveta

Spoločnosť Accenture predstavila nové smerovanie svojej značky. Najvyššou prioritou sú jej zamestnanci a rozvoj ich talentov.

©Seattle Works Organization/Flickr.com

Globálna spoločnosť Accenture vo svojej tlačovej správe 2014 Corporate Citizenship Report s titulom „Making a Measurable Difference“ informuje o nových cieľoch, ktoré sa zaviazala naplniť do roku 2020. Zdôrazňuje interdisciplinárnu spoluprácu a firemné občianstvo. To sú vízie, ktoré majú prispieť k lepšiemu fungovaniu sveta.

„Náš svet sa pohybuje nevídaným tempom. Geopolitické posuny, kolísavosť trhu či zvýšená konkurencia sú hnacou silou ako nikdy predtým,“ povedal Pierre Nanterme, generálny riaditeľ spoločnosti Accenture. „V tomto prostredí vieme, že je dôležité spolupracovať s našimi klientmi, dodávateľmi a partnermi, aby sa zladili hlboké rozdiely v našich komunitách.“

Najväčšie zmeny v kocke

Nové smerovanie spoločnosti, spracované na základe metodiky Global Reporting Initiative (GRI), zahŕňa päť základných oblastí, ktorými sú:

1. Vedenie a kontrola spoločnosti

Spôsob, akým Accenture pristupuje ku svojím klientom a stakeholderom, je založený na základných etických hodnotách. V oblasti Corporate Governance (Vedenie a kontrola spoločnosti) firma predstavila etický program presahujúci rámec politiky a práva. Cieľom je vytvoriť zdravé pracovné prostredie a zlepšiť firemnú kultúru, čo prispeje k podnikateľskému rastu a naplneniu potenciálu.

2. Zručnosti potrebné k úspechu

Accenture, spolu so svojimi strategickými partnermi, do roku 2020 pomôže viac ako 3 miliónom ľudí s hľadaním práce alebo vlastným podnikaním na základe iniciatívy Skills to Succeed (Zručnosti k úspechu). Táto iniciatíva pomáha k zvýšeniu zamestnanosti a zároveň chce mladých na celom svete motivovať k podnikaniu. Od roku 2011 sa spoločnosti podarilo vyškoliť a pomôcť pri hľadaní práce viac ako 800 tisíc ľuďom.

3. Životné prostredie

Udržateľný hospodársky rast je jadrom stratégie v oblasti životného prostredia. Accenture sa zaväzuje k zníženiu emisií CO2 o viac ako polovicu oproti roku 2007. Medzi rokmi 2007 až 2014 spoločnosť predišla vypusteniu približne 2 miliónov ton oxidu uhličitého.

4. Zamestnanci

Najvyššou prioritou v oblasti Our People (Naši ľudia) je rozvíjať a inšpirovať talenty. Bohatá rozmanitosť ľudí robí spoločnosť Accenture silnejšou, múdrejšou, inovatívnejšou a výkonnejšou. V roku 2014 investovala do tréningu zamestnancov 787 miliónov dolárov. Do konca roka 2017 chce zvýšiť podiel zamestnaných žien aspoň na 40%. V súčasnosti zamestnáva viac ako 115 tisíc žien po celom svete.

5. Podpora malých a stredných podnikov

Accenture podporí aj rozvoj malých a stredných podnikov, s ktorými spolupracuje v rámci svojho dodávateľského reťazca. Pomôže aj podnikom, ktoré vlastnia ženy, osoby so zdravotným postihnutím, osoby z etnických menšín a LGBT komunity.

Najvyššiou prioritou sú ľudia

„Naši ľudia, ktorých bohatá rozmanitosť nám pomáha lepšie slúžiť potrebám našich klientov a komunít, sú pulzom našej firmy,“ povedal Adrian Lajtha, Leadership Officer v Accenture. Toto poslanie firmy úspešne plní i jej slovenská pobočka, o čom svedčí ocenenie Via Bona Slovakia v kategórii Skvelý zamestnávateľ, ktoré spoločnosť Accenture získala za rok 2014.

O spoločnosti Accenture

Accenture je globálna spoločnosť poskytujúca odborné služby v oblasti manažérskeho poradenstva, systémovej integrácie a outsourcingu. Zamestnáva vyše 230 tisíc zamestnancov vo viac ako 110 pobočkách v 48 krajinách sveta.

 

Autorkou je Dominika Sokolovská, stážistka v tíme zodpovedného podnikania Nadácie Pontis

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.