14. 11. 2017 Nadácia Pontis

Firmy majú o zodpovedných krokoch informovať viac

Medzi najčastejšie uvádzané spoločnosti so zodpovedným biznisom respondenti zaraďovali reťazce, automobilky či operátorov.

Bratislava – Väčšina Slovákov si myslí, že firmy by mali mať popri tvorbe zisku aj ciele v oblasti zodpovedného podnikania – teda chrániť životné prostredie, starať sa o zamestnancov, podporovať okolitú komunitu a transparentne a otvorene komunikovať o svojich aktivitách. Tieto výsledky priniesol kvantitatívny prieskum vnímania zodpovedného podnikania slovenskou verejnosťou, ktorý v spolupráci s agentúrou Focus uskutočnilo združenie Business Leaders Forum. „Všetky prieskumy ukazujú, že firmy, ktoré berú zodpovedné podnikanie vážne, sú v strednodobom a dlhodobom horizonte úspešnejšie,“ vysvetľuje Michal Kišša, programový riaditeľ pre zodpovedné podnikanie z Nadácie Pontis. A myslia si to aj Slováci. Len osem percent z nich nepovažuje zodpovedné podnikanie za dôležitý atribút biznisu. 
Z celkového počtu opýtaných však iba približne tretina respondentov zaznamenala alebo počula o aktivitách zodpovedných firiem. „V zahraničí je úplne bežné, že firmy v mediálnych výstupoch komunikujú aj aktivity či úspechy zo svojho zodpovedného podnikania. Na Slovensku je to skôr výnimka,“ hovorí si Kišša. 
Vedú obchodné reťazce Záujem Slovákov o informovanie verejnosti dokumentuje fakt, že až 85 percent z nich si myslí, že firmy by o svojich „zodpovedných“ krokoch mali informovať. Medzi najčastejšie uvádzané spoločnosti so zodpovedným biznisom respondenti zaradili najmä obchodné reťazce. Na prvých troch priečkach sa umiestnili postupne Lidl, Kaufland a Tesco. Za nimi nasleduje operátor Orange a automobilka Volkswagen, ktorá uzatvára piate miesto v rebríčku. Spomedzi firiem sa dlhodobo na predných priečkach zodpovedného podnikania udržiavajú Volkswagen, Kia, U. S. Steel Košice, SPP, Orange a Slovak Telecom. Vyplýva to z predchádzajúcich prieskumov, ktoré sa konali v rokoch 2015, 2013, 2011 a 2008. 
Z dlhodobého hľadiska však podľa analýzy stúpa podiel respondentov, ktorí vedia uviesť príklad zodpovedne podnikajúcej firmy pôsobiacej na Slovensku. Konkrétnu firmu podnikajúcu zodpovedne vedelo spontánne tento rok uviesť viac ako 53 percent respondentov, v apríli 2015 to bolo 36 percent opýtaných, v roku 2013 to bolo 29 percent opýtaných a napríklad pred deviatimi rokmi 23 percent respondentov. Navyše platí, že ak je predložený aj zoznam spoločností, číslo znalosti stúpne na 76 percent. 
„Firmy momentálne viac komunikujú svoje spoločensky zodpovedné aktivity, pretože vedia, že aj počet zákazníkov, ktorým na tom záleží, sa zvyšuje. Zároveň tým pomáhajú vzdelávaniu verejnosti v tejto oblasti,“ uvádza Kišša. 
Ak bol respondentovi predložený zoznam firiem, rebríčku zodpovedne podnikajúcich subjektov kraľovala automobilka Volkswagen s 22 percentami. Nasledoval Lidl (21 percent), Kaufland (17 percent), Orange (16 percent), Tesco Stores (16 percent) a Slovak Telekom (16 percent). Napríklad víťaznú firmu Volkswagen Slováci považujú za zodpovedne podnikajúcu, pretože je dobrým zamestnávateľom, správa sa zodpovedne k svojim zamestnancom. Uviedlo to až 61 percent respondentov, ktorí ju menovali ako zodpovedne podnikajúcu. Tretina týchto respondentov si tiež myslí, že jej produkty, služby a správanie sú ohľaduplné k životnému prostrediu. 
Dôležitosť kritérií Pri predstave, že by si respondenti hľadali zamestnanie a výška nástupného platu by vyhovovala ich požiadavkám, by boli pri výbere budúceho zamestnávateľa najdôležitejšie zamestnanecké benefity, ktoré firma ponúka. Toto kritérium sa v rebríčku dôležitosti umiestnilo na prvom mieste – s priemerným poradím 2,9, keďže respondenti usporiadali do poradia dôležitosti všetkých sedem kritérií. S menším odstupom nasledujú kritériá ako „príjemná a otvorená atmosféra vo firme, nediskriminujúce prostredie, dobré vzťahy s kolegami“ a to, že „práca ma osobne napĺňa, vidím v nej zmysel, je v súlade s tým, čo v živote považujem za dôležité“. 
Zodpovedne aj doma Väčšina respondentov sa v súvislosti s témou zodpovednosti správa šetrne aj vo svojej domácnosti – teda šetrí vodou a energiou, uprednostňuje elektrické spotrebiče s nižšou spotrebou energie, triedi odpady. Z prieskumu vyplýva, že ide približne o dve tretiny respondentov. Približne každý štvrtý opýtaný tiež daroval peniaze na dobrú vec, napríklad na pomoc zdravotne alebo sociálne znevýhodneným, neziskovej organizácii prostredníctvom TV, prispel do mobilných alebo pouličných zbierok. 
Zber dát sa konal na reprezentatívnej vzorke 1 003 respondentov dospelej populácie metódou štandardizovaných rozhovorov face to face prostredníctvom vyškolených anketárov. Prieskum realizovala agentúra Focus v dňoch 4. – 11. októbra 2017. 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.