15. 06. 2016 Zodpovedné podnikanie

Firmy pomohli neziskovkám s kreatívnymi kampaňami a inšpiráciami

Deň plný kreativity, sociálnych inovácií, dobrovoľníctva a networkingu je úspešne za nami. Ako vyzeral Happening inovátorov minulý štvrtok, 9. júna?

Tretí Pro Bono Maratón pomohol 12 projektom neziskoviek

Od skorého rána prebiehal v bratislavskej Starej tržnici Pro Bono Maratón, na ktorom sa stretli tímy profesionálov z reklamných, komunikačných či právnických firiem, aby pomohli vybraným neziskovým organizáciám a priniesli konkrétne riešenia na ich zadania. Celkovo sa zapojilo až 12 vybraných firiem, ktoré venovali svoj čas 12 neziskovým organizáciám, ktoré by si ich služby bežne nemohli dovoliť. Najviac spoluprác sa týkalo tvorby reklamných a komunikačných stratégií pre neziskovky, radila však aj advokátska kancelária, IT či konzultačná firma.

„Ak chceme hľadať dobré a fungujúce riešenia problémov, či už vo vzdelávaní, sociálnej inklúzii alebo rozvoji komunít, práve prepájanie síl môže byť cestou vpred v situácii nedostatku zdrojov. Veríme, že sa i vďaka Pro Bono Maratónu podarilo nadviazať nové spojenia a vzťahy medzi svetom biznisu a neziskovým sektorom, ktoré majú tendenciu pretrvať,“ vysvetlila Monika Brošková, programová manažérka Nadácie Pontis.

Aké kampane sa podarilo počas Pro Bono Maratónu vymyslieť?

  • Reklamné a komunikačné riešenia:
Creative Department v spolupráci s Proti prúdu 

Reklamná agentúra Creative Department neziskovej organizácii Proti prúdu pomáhala s kampaňou pre pouličný časopis Nota Bene, ktorý bez akejkoľvek marketingovej podpory predáva mesačne 30-tisíc kusov časopisov mesačne. Pri tvorbe kampane pre časopis sa agentúra sústredila na vyriešenie dvoch problémov. Prvým bolo to, že Nota Bene je spoločenský magazín, no ľudia o tom nevedia, myslia si, že je to len o bezdomovcoch. Druhým problémov podľa agentúry je, že ľudia nevedia o kvalitnom obsahu, ktorý Nota Bene ponúka. Creative Department preto navrhol redizajn časopisu, pripravil nové logo a nový claim: Štýlové čítanie na domov. Symbolom časopisu by mal byť odteraz kartón, ktorý bude použitý v kľúčových vizuáloch. Agentúra navrhla neziskovej organizácii, aby obsah časopisu priblížili ľudom kartónové plagáty zavesené v podchodoch, na ktorých budú upútavky na zaujímavé články z časopisu, vďaka čomu sa ľudia dozvedia o kvalitnom obsahu. Agentúra okrem toho navrhla aj spoluprácu s kníhkupectvom, ktoré bude svoje knihy baliť do kartónu s reklamou na Nota Bene.

MUW Saatchi & Saatchi v spolupráci s Equity

Občianske združenie Equity prišlo na Pro Bono Maratón s cieľom získať štartovací balíček a stratégiu značky pre novú inkluzívnu základnú školu. Pomáhala im s tým reklamná agentúra MUW Saatchi & Saatchi, ktorá vytvorila pre školu identitu a celkovú komunikácia projektu. Reklamná agentúra vymyslela koncept so školskou terminológiou, ktorá sa nesie celou komunikáciou (napr. povinné čítanie, dobrovoľný finančný príspevok, slohová práca, triedna kniha, sylabus, krasopis).

Istropolitana Ogilvy v spolupráci s ETP Slovensko

„Neuveríš, čoho sú deti z osady schopné. Vieš s tým pohnúť!“  je slogan interaktívnej komunikačnej kampane nového programu na podporu integrácie detí a študentov zo segregovaných rómskych osád, ktorý pre ETP Slovensko vytvorila počas Pro Bono Maratónu reklamná agentúra Istropolitana Ogilvy. Cieľom kampane je upútať mladých ľudí, aby sa prihlásili do programu, stali sa mentormi deťom z osád a prispeli tak k búraniu stereotypov. Kampaň vychádza z myšlienky, že riešenie tzv. rómskej otázky je v našich rukách a všetko môžeme, my, každý z nás, zmeniť.

 

Prime time v spolupráci so Živicou

Stratégiu propagácie programu Zelená škola vytvorila pre Živicu komunikačná agentúra PRime time. Tá sa rozhodla postaviť kampaň na netradičnejších témach ako je klasický zber papiera, gaštanov či hrabanie lístia. Zelenú školu navrhol propagovať cez kritické myslenie, životné prostredie a vzťahy. Kampaň je zacielená na dve cieľové skupiny – mamičky vo veku od 25 do 40 rokov, v rámci ktorej agentúra vymyslela napr. „Desatoro pre pozitívnu zmenu“, a mladých ľudí do 26 rokov, pre ktorých sú určené rôzne Facebookove výzvy. Všetko s cieľom zvýšiť povedomie o Zelenej škole.

VISIBILITY v spolupráci so Živicou

Online marketingová agentúra VISIBILITY mala za úlohu počas Pro Bono Maratónu vymyslieť komunikačnú stratégiu pre Sokratov inštitút, ktorý spravuje nezisková organizácia Živica. Cieľom kampane bolo podnietiť mladých ľudí, aby sa odvážili pozrieť na dôležité témy z netradičných uhlov pohľadu. Kampaň, ktorú agentúra vymyslela, bude zacielená na širšiu verejnosť a bude sa snažiť podnietiť mladých ľudí k diskusii o stereotypných témach s heslom: „Naozaj to tak musí byť?“.  Celá kampaň sa bude niesť v duchu Zmena je v dialógu. 

TRIAD Advertising v spolupráci s Dobre&Dobré

Reklamná agentúra TRIAD Advertising pripravila pre prosociálnu kaviareň Dobre&Dobré komunikačnú kampaň, s ktorou sa snaží poukázať na to, čo ju odlišuje od bežnej kaviarne. Cieľom nie je len to, aby súčasní zákazníci naďalej navštevovali kaviareň, ale aby pribudli aj noví zákazníci. Reklamná agentúra preto navrhla ucelený komunikáciu v duchu, že za všetkými ľuďmi, ktorí v kaviarni pracujú je príbeh, ktorý je lokálny. Tento príbeh môžu spoluvytvárať aj zákazníci každým vstupom do nej. Hlavnou myšlienkou by teda malo byť motto: Staňte sa i vy súčasťou kaviarne.

Adbee v spolupráci s Proti korupcii

Reklamná agentúra Adbee pre Občianske združenie Proti korupcii vymyslelo kampaň na podporu zapájania ľudí do kontroly verejnej moci. Cieľovou skupinou kampane budú študenti vysokých škôl, ktorí sú pre témy ako pomoc spoločnosti väčšinou zapálení. S mottom: My hľadáme vás a vy hľadáte nás, spolu dokážeme urobiť viac“ Adbee preto vytvoril koncept víkendových podujatí pre študentov vysokých škôl, ktorí majú nejakú myšlienku a niečo hľadajú.

IT riešenia:

Pixel Federation v spolupráci s WellGiving

Tím Wellgiving, o.z. tvoril spoločne so tímom Pixel Federation grafický a marketingový návrh pre portál Tri čerešne. Ide o darovací portál, prostredníctvom ktorého budú môcť učitelia požiadať o podporu pre svoj nápad. Celý projekt tvorili so zámerom, aby deti na Slovensku chodili do školy radi. Naše deti sa napriek primeraným študijným výsledkom necítia v škole šťastné v porovnaní s deťmi v iných krajinách. Pixel Federation vytvoril grafický dizajn portálu. Umožní firmám znásobovať dary ľudí, podporovať konkrétne nápady učiteľov, ale aj zdieľať funkčné vybavenie, ktorého majú nadbytok, vedomosti, prípadne zručnosti. Rodičia budú môcť podporiť nápad učiteľky, ktorá chce učť inak, zaujímavo, priniesť deťom zážitky napr. formou výletu, nových knižiek, športového vybavenia a pod.

SCR Interactive  v spolupráci so Svetielkom

Zástupcovia firmy SCR Interactive  pripravili pre Centrum Svetielko novú vizuálnu identitu a webovú stránku. Pôvodná verzia webu centra bola chaotická a technicky nevyladená, preto agentúra SCR navrhla nový responzívny web, ktorý pôsobí na prvý pohľad veľmi prehľadne, jasne popisuje aktivity centra a citlivo komunikuje príbehy zamestnancov i samotných klientov. Nový responzívny web bude obsahovať podstránky s prehľadom činností, terapií, osobné príbehy, obrázky, tím či jednotlivé pobočky. SCR  sa počas tvorby vizuálu sústredilo na vytvorenie web stránky, ktorá osobnými svedectvami odkomunikuje  poslanie centra, či už cez osobný príbeh riaditeľky centra či cez výpovede ostatných klientov. Rodičom detí s viacnásobným postihnutím pomôže orientovať sa v terapiách či  starostlivosti o ich deti a ponúkne im pestrú paletu služieb v jednotlivých pobočkách. Dôležitou súčasťou výstupu je aj návrh newslettra a jeho napojenie na jednoduchý, bezplatný systém, ktorý centru uľahčí komunikáciu s okolím. Webová stránka sa stane zároveň platformou na prijímanie podpory zo strany verejnosti a to vďaka integrácii služby darujme.sk

Právnické riešenia:

Allen & Overy v spolupráci s My sme mesto

Advokát Mgr. Peter Šťastný a advokátsky koncipient Mgr. Lukáš Lomenčík z kancelárie Allen & Overy sa počas Pro Bono Maratónu venovali Občianskemu združeniu My sme mesto. Spolu sa pokúsili definovať možnosti obmedzenia rozmáhajúceho sa vizuálneho smogu ktorý sa prejavuje najmä vo forme vonkajšej reklamy. Úvaha prebiehala v dvoch rovinách – riešila sa otázka už existujúcej reklamy ako aj možnosť limitovať vznik nových vonkajších reklamných plôch. Spolupráca oboch subjektov na túto tému bude ďalej pokračovať.

Konzultantské a HR riešenia:

Accenture v spolupráci s Via Iuris

Nezisková organizácia Via Iuris sa do Pro Bono Maratónu zapojila, pretože potrebovala pomoc so zefektívnením práce s existujúcich CRM systémom Salesforce. Pomôcť sa im rozhodla firma Accenture, ktorá  počas 10 hodín zanalyzovala nastavenia súčasného CRMka neziskovky. Okrem toho Accenture navrhol  novú štruktúru CRM-ka, aby mohli pracovníci Via Iuris evidovať svojich klientov, darcov, kontakty na spolupracovníkov, médiá a rôzne vzťahy medzi nimi. Nový systém im tiež pomôže evidovať účastníkov podujatí či vytvárať mailinglisty. Accenture tiež vytvoril samostatnú časť na evidenciu skladových zásob (tričká, zápisníky a podobné predmety, ktoré predávajú v rámci projektu Biela vrana.

Dell v spolupráci s Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť

Spoločnosť Dell pomáhala Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) vytvoriť stratégiu riadenia ľudských zdrojov.  Pri tvorbe stratégie Dell poukázal na problémy, ktoré sa ukázali byť pri tvorbe stratégie ako kľúčové. Okrem riešenia vysokej fluktuácie navrhli do stratégie zahrnúť aj oblasti riadenia výkonu a rozvoja kariéry, strategické plánovanie, identitu Inštitútu SGI, organizáciu a systém, definíciu kompetencií vo firme, fundraising, zastupiteľnosť, knowledge manažment, získavanie a výber ľudí. 

 

Inšpiratívne prednášky ľudí z firiem prilákali do tržnice nielen inovátorov

Okrem Pro Bono Maratónu v Starej tržnici poobede prebiehala aj séria paralelných prednášok a diskusií pre sociálnych inovátorov s inšpiratívnymi spíkrami. Tatiana Svrčková zo Slovak Telekomu rozprávala o tom, ako získať financovanie od firiem. V Slovak Telekome majú podľa nej šancu projekty zamerané na nepočujúcich či vzdelávanie. Pavel Hrica z Nadácie Pontis účastníkom diskusie odporučil, že „počas fundraisingu je osobné stretnutie 80 % úspechu. Zvyšných 20 % že ste na projekt perfektne pripravení.“

O storytellingu a goodvertisingu prednášal Pavol Minár z Istropolitany Ogilvy. Minár poukázal na nový trend v reklame, kedy komerčné značky preberajú agendu mimovládných organizácií a nesnažia sa komunikovať v prvom rade svoje produkty, ale púšťajú sa do spoločenských tém a dávajú najavo, že im záleží na hodnotách. Odporučil preto mimovládkam ísť podobnou cestou.

Okrem týchto tém sa hovorilo aj o princípe hry a jeho využití pre potreby neziskoviek či o prezentácii partnerom a donorom. Ján Suchal zo Slovensko.Digital porozprával o budovaní portálu volby.digital, ale aj o ďalších plánoch organizácie, ktorá by chcela vytvoriť platformu pre dobré nápady pre IT riešenia.

Portál inovátori.sk má pomôcť prepájať

Program dňa uzavreli s Jakubom Ptačinom diskusiou o dobrovoľníctve Silvia Jeleníková, HR riaditeľka z firmy Dell, Vladimír Ledecký, starosta Spišského Hrhova a Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis. Počas podujatia Nadácia Pontis oficiálne spustila webový portál www.inovatori.sk, ktorý nadväzuje na Mapu sociálnych inovátorov. „Našim zámerom je zviditeľňovať a prepájať ľudí, ktorí prinášajú pozitívne zmeny. Portál poskytuje inovátorom i verejnosti nástroj, ako si nájsť partnerov, podporovateľov, alebo sa len inšpirovať. Nová geografická mapa umožňuje vyhľadávať podľa tematických oblastí a regiónov Slovenska. Na mapovaní sociálnych inovátorov naďalej pracujeme, pričom máme v úmysle ešte podrobnejšie špecifikovať jednotlivé tematické zamerania inovátorov a mapu doplniť o nové mená,“ vysvetlila Monika Brošková.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.