23. 11. 2017 Zodpovedné podnikanie

Firmy sa môžu nominovať na prestížnu cenu Via Bona Slovakia 2017

Nadácia Pontis už osemnásty krát hľadá firmy, ktoré poctivo a zodpovedne podnikajú.

Do ďalšieho ročníka prestížneho ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2017 môžu malé i veľké firmy nominovať svoje projekty a inšpiratívne príbehy do 15. januára 2018.

„Sme veľmi radi, že na Slovensku pribúdajú firmy, ktoré robia biznis férovo a zodpovedne. Firmy, ktoré si vážia svojich ľudí a snažia sa ich motivovať i aktívne zaangažovať do svojich zodpovedných projektov. Firmy, ktoré zveľaďujú svoje okolie a zlepšujú život komunity, v ktorej pôsobia. Firmy, ktoré neničia životné prostredie a krajinu okolo seba, okrem toho prinášajú pozitívnu zmenu pre ľudí a Slovensko. Práve tieto firmy, ktoré robia zodpovedné aktivity nad rámec, ktorý od nich vyžaduje zákon, hľadáme aj tomto ročníku ocenenia Via Bona Slovakia,“ vysvetľuje Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis.

Novinkou je samostatná kategória Sociálne inovácie a dve špeciálne ceny

V tomto ročníku nadácia udelí ocenenie Via Bona Slovakia v siedmich kategóriách, novinkou bude ocenenie za  sociálne inovácie. „Chceme zdôrazniť projekty, ktoré adresujú dôležitý spoločenský problém a majú potenciál zmeniť prístup k riešeniu danej témy. Hodnotiaca komisia vyberie projekty, ktoré spoluprácou medzi súkromným, štátnym a neziskovým sektorom vytvárajú sociálnu, ako i ekonomickú pridanú hodnotu, a prispievajú tak k spoločnému dobru,“ vysvetľuje Lenka Surotchak.

Via Bona Slovakia 2017 prinesie aj dve novinky v podobe špeciálnych cien. V spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR udelíme cenu Zamestnávateľ ústretový k rodine, k rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Hľadáme inšpiratívne príklady firiem, ktoré vytvárajú kultúru vzájomného rešpektu, dôvery, empatie, vzdelávania a inklúzie v pracovnom prostredí. „Rôznorodí zamestnanci z hľadiska veku, pohlavia, národnosti či zdravotného znevýhodnenia sa dokážu omnoho jednoduchšie prispôsobiť rastúcim požiadavkám trhu a zákazníkov na kvalitu tovarov a služieb,“ hovorí Michal Kišša, programový riaditeľ Nadácie Pontis a výkonný riaditeľ Business Leaders Forum.

Nadácia Pontis podporuje snahu o napĺňanie 17 Cieľov udržateľného rozvoja (ďalej v texte SDGs), ktoré jednohlasne prijalo 193 krajín OSN a ktoré predstavujú nový univerzálny štandard pre udržateľný rozvoj, ktorý myslí na všetkých obyvateľov planéty. V spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu preto udelíme špeciálnu Cenu za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja za rok 2017. Oceníme firmy alebo skupinu partnerov, ktorí vo svojich firemných hodnotách a programoch presadzujú niektoré zo 17-tich SDGs, svojimi projektami a riešeniami prispievajú k ich napĺňaniu s dopadom v súčasnosti, ako aj v dlhodobom výhľade. 

Ceny udeľuje nezávislá porota zložená zo zástupcov biznisu, štátnej správy, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií na základe nominácií firiem a ich osobných prezentácií. Nadácia Pontis už tradične udelí aj Cenu verejnosti, o ktorej bude môcť verejnosť hlasovať  na webe hlavného mediálneho partnera.Slávnostný galavečer Via Bona Slovakia spojený s odovzdávaním cien sa uskutoční v apríli 2018.

Viac informácií nájdete na: www.viabona.sk 

Kategórie ocenenia Via Bona Slovakia

Hlavné ceny 

Zodpovedné podnikanie

Špeciálne ceny

Cena verejnosti

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.