27. 06. 2016 Zodpovedné podnikanie

Firmy sa môžu uchádzať o ocenenie Senior Friendly

Občianske združenia Klub Luna Senior Friendly a Bagar prijímajú prihlášky do 15.9.2016.

©BBC World Service/flickr.com

Projektom Senior Friendly občianske združenia Klub Luna Senior Friendly a Bagar ocenia veľké, stredné spoločnosti, malé firmy vrátane živnostníkov, ale aj médiá, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie a zdravotnícke zariadenia, ktoré ponúkajú výhody, služby, výrobky, aktivity a možnosti uplatnenia pre seniorov.

Osobitné ocenenie získajú osobnosti, ktoré prispievajú k realizácii cieľov projektu. Zúčastniť sa môžu aj subjekty, ktoré nemajú starostlivosť o seniorov priamo v predmete činnosti, ale uskutočňujú pre nich aktivity.

Firmy môžu svoje prihlášky zasielať do 15. septembra 2016.

„Demografický vývoj charakterizovaný výrazným starnutím populácie patrí k najväčším problémom i výzvam súčasnosti a blízkej budúcnosti pre našu krajinu a Európu. Je preto kľúčové presadzovať filozofiu aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, využívať nástroje vekového manažmentu a ďalšie postupy, ktoré predlžovaniu života občanov dajú pozitívny rozmer,“ vysvetľuje Lívia Matulová Osvaldová, riaditeľka Klubu Luna Senior Friendly, ktorá je zároveň odbornou garantkou projektu.

Hlavným cieľom celoslovenského projektu Senior Friendly je podporovať, angažovať a zvyšovať záujem o zlepšenie a skvalitnenie života seniorov.

Víťazov vyberie zo všetkých nominácií porota zložená zo zástupcov seniorských organizácií, verejnej správy a samosprávy, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, odborníkov na seniorskú problematiku, osobností kultúrneho a spoločenského života.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 21. októbra 2016 v Zichyho paláci v Bratislave. Okrem slávnostného vyhlásenia sa v tento deň bude konať aj Konferencia o problematike aktívneho starnutia a služieb pre seniorov. V dňoch 22. a 23. októbra prebehne v Zichyho paláci víkend s podtitulom 50+.

Zdroj: Občianske združenie Klub Luna

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111