30. 06. 2017 Zodpovedné podnikanie

Firmy sa pretekali v systémových zmenách

Expertní dobrovoľníci opäť venovali neziskovkám jeden pracovný deň a spolu hľadali riešenia na pálčivé otázky.

Spolu 10 unikátnych riešení v oblasti komunikácie, architektúry, právnych či IT služieb sú výsledkom podujatia Pro bono maratón, ktorý každoročne organizuje Nadácia Pontis. Expertní dobrovoľníci opäť venovali neziskovkám jeden pracovný deň a spolu hľadali riešenia na pálčivé otázky.

Claimom tohto ročníka bolo „Preteky systémových zmien“. Riešili sa totiž otázky s celospoločenským dopadom. Pro bono maratónu sa celkovo zúčastnilo 12 firiem, ktoré pomohli 10 neziskovým organizáciám. V tomto roku sa po prvý raz zapojila aj verejná inštitúcia – Inštitút finančnej politiky.

 „Tento rok sa na Pro bono maratóne zišli dobrí, zvedaví a zapálení ľudia. Svoje skúsenosti pretavili do rád, praktických odporúčaní a riešení pre mimovládne organizácie, ktoré sa neboja púšťať do odvážnych tém. Pomohli im s propagáciou zaujímavých projektov, vymysleli funkčné IT riešenia, či poradili im pri právnych krokoch, ktoré môžu vyvolať spoločenskú diskusiu a prispieť tak možno aj k zmene systému,“ približuje Barbora Pálešová, koordinátorka Pro bono maratónu z Nadácie Pontis.

Čo sa firmám podarilo vyriešiť?

PR agentúra PRime time v spolupráci s Gymnáziom C. S. Lewisa

Komunikačná stratégia na propagáciu štipendií pre deti z marginalizovaných skupín

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa s agentúrou PRime time vypracovali návrh komplexnej komunikačnej kampane, v ktorej sa zamerajú na 3 rôzne oblasti, podľa cieľovej skupiny:

  • komunikáciu študentov voči študentom, v rámci ktorej sa napríklad učitelia podujali byť terčom študentských prankov,
  • komunikáciu o „škole budúcnosti“, v rámci ktorej vytvoria platformu na stretávanie sa učiteľov, budúcich učiteľov a médií,
  • kampaň na sociálne štipendiá, pri ktorej využijú influencerov či vytvorí sa onlinová platforma na vymieňanie názorov a poznatkov so žiakmi aj učiteľmi. „Chceli sme vyjsť zo „sociálnej bubliny“ bratislavskej strednej vrstvy,“ vysvetľuje Dušan Jaura, riaditeľ školy, prečo sa rozhodli udeľovať sociálne štipendiá pre deti z rôznych regiónov a sociálnych skupín.

Agentúry SCR a This Is Locco v spolupráci s Nadáciou Pontis

Komunikačná kampaň ku globálnemu dňu darovania #GivingTuesday 

Na Slovensku sa chystá odštartovať globálne hnutie  #GivingTuesday, ktoré je celosvetovou oslavou dávania a štedrosti. Agentúry SCR a This Is Locco spojili sily, aby priniesli Nadácii Pontis, národnému ambasádorovi projektu, skvelé nápady. Kampaň sa bude propagovať pod claimom „Môžem, pomôžem“, ktorý je prostý a jasný. Zámerom je „rebrandovať“ dávanie a nezištnú pomoc, ktoré je jednoduché, ľahké a prirodzené. Globálne logo agentúry prispôsobili slovenským podmienkam a inšpirovali sa pritom čičmianskym ľudovým vzorom.

Softvérová firma ESET a organizácia Globsec

Komunikačná stratégia na popularizáciu odborných materiálov u mladej generácie

Prieskumy hovoria, že až 40 % Slovákov neverí informáciám v mainstreamových médiách a až 24 % verí informáciám, ktoré zverejňujú konšpiračné médiá a sociálne siete. Preto odborníci na komunikáciu z firmy ESET prišli s kampaňou Mladí proti HOAXU: #BoričiHoaxov. Kampaň má mladých ľudí nabádať k tomu, aby kriticky rozmýšľali, čo konzumujú. V rámci nej vznikne interaktívny web, na ktorom si mladá generácia bude môcť odskúšať, aké je ľahké vymyslieť si informáciu, vytrhnúť ju z kontextu alebo šíriť dezinformáciu.

Agentúra TRIAD Advertising a zahraničná nezisková organizácia

Komunikačná kampaň na odbúranie predsudkov voči vegánstvu

Vegánstvo nie je iba o jedle. Preniká do viacerých oblastí života, napríklad aj do výberu spotrebného tovaru podľa pôvodu použitých materiálov. Aj to je obsahom kampane, s ktorou prišla agentúra TRIAD Advertising. Zároveň má búrať zakorenené stereotypy o vegánstve a vegánoch. To chce agentúra dosiahnuť cielenou facebookovou reklamou, ktorá bude odkazovať na web stránku s príťažlivým dizajnom. Na nej sa budú užívatelia môcť dozvedieť, odkiaľ pochádzajú tovary, ktoré denne kupujú a ako vznikajú. „Ľuďom ukážeme, čo sa skrýva za ich každodennými rozhodnutiami,“ vysvetlila Petra Papajová z agentúry.

Agentúra Diorama a ETP Slovensko

Kampaň na vytvorenie spoločenskej objednávky na riešenie situácie obyvateľov Luníka IX

Agentúra Diorama si posvietila na problematiku Rómov. „Rómova často nie sú spokojní so situáciou, v ktorej sa nachádzajú. V skutočnosti chcú obyčajný život ako my. A čo je zaujímavé, Rómovia nás majú oveľa radšej, ako si myslíme a považujú nás za idoly,“ vysvetlila Michaela Martonová myšlienku, z ktorej vychádzali pri tvorbe kampane. Agentúra prišla s konceptom reality show, ktorý je zacielený na mainstreamového diváka. Ten sa tak bude môcť prihlásiť do fiktívnej talentovej súťaže, v ktorej sa bude hľadať idol. V závere zistí, že práve on je tým idolom.

Agentúra Visibility a zahraničná nezisková organizácia

Nastavenie celkovej komunikácie neziskovej organizácie

Agentúra Visibility počas Pro bono maratónu pomohla nastaviť neziskovej organizácii z Ázie jej celkovú komunikáciu. Počas dňa tiež vytvorili funkčnú webovú stránku pre pripravovaný webinár, ktorý učí príbuzných ľudí s mentálnym znevýhodnením, ako skvalitniť ich život. Zároveň poukazuje na rovnoprávnosť medzi zdravými ľuďmi a ľuďmi so znevýhodnením. Webovú stránku vytvorili v minimalistickom, ale funkčnom prostredí, ktoré je ľahko editovateľné a prispôsobiteľné pre budúce komunikačné potreby.  

Agentúra Istropolitana Ogilvy a Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Propagačná kampaň portálu Odkaz pre starostu

Na webe odkazprestarotu.sk je vďaka pár klikom možné nahlásiť podnet pre starostu konkrétnej obce, ktorý sa týka hmotnej veci, napríklad opravu verejného priestoru. Služba funguje už 7 rokov a zatiaľ zahŕňa približne tretinu miestnych samospráv. Preto sa ju SGI rozhodol spropagovať tak smerom k verejnosti, ako aj smerom k starostom, ktorí sa na ňom musia zaregistrovať, aby im občania mohli posielať podnety. Agentúra prišla s konceptom offinovej reklamy, ktorá sa zrealizuje v konkrétnych mestách. Využívať budú nočné premietanie fotodokumentácie konkrétnych problémov či staré známe vozidlo „Občania, ohláste sa“. Cieľom je vyvolať pozornosť verejnosti, ale aj tlak na starostov, aby sa na  portál zaregistrovali.

Ixworx a Skill Drill v spolupráci OZ Sova

Hra ChemPlay vznikla v roku 2014, pod hlavičkou OZ SOVA a vytvorili vtedy 14-roční žiaci Adrián a Ivana. Počas ďalších dvoch rokov nasledovalo testovanie hry medzi žiakmi a učiteľmi, či jej predstavovanie na medzinárodných vedeckých podujatiach. Od minulého roku je hru možné zakúpiť aj v kamenných obchodoch. Autori ju teraz chcú previesť do digitálnej podoby. V tom im pomohla firma ixworx a Skill Drill, škola vývoja hier. Počas Pro bono maratónu rozpracovali logiku hernej mechaniky a v hrubých rysoch vymysleli grafický dizajn hry.

Advokátska kancelária Bnt attorneys-at-law, Fipra – konzultingová firma v oblasti verejnej správy, Inštitút finančnej politiky – analytický útvar Ministerstva financií v spolupráci s OZ Odyseus

Inštitút finančnej politiky vypracoval v roku 2015 pre združenie Odyseus analýzu efektívnosti programu výmeny injekčných striekačiek. Analýza ukázala, že benefity programu prevyšujú náklady pre štát až 2,9 krát. Napriek tejto štúdii a iným advokačným aktivitám organizácií pracujúcich s touto cieľovou skupinou, tzv. „harmreduction“ služby nie sú systematicky financované a počet organizácii, ktoré ich poskytujú neustále ubúda. Tím odborníkov na Pro bono maratóne vypracoval pre OZ Odyseus akčný plán advokačnej kampane na zabezpečenie financovania harmreduction služieb na Slovensku. Cieľom kampane je presadiť legislatívne zmeny v prospech nastavenia financovania týchto služieb. Tím sa na Pro bono maratóne nastavil stratégiu a akčný plán, pričom sa dohodli na spolupráci aj po skočení maratónu.

Architektonické štúdio Dream Architecture Reality

Prax popri výučbe na Slovensku veľmi nefunguje. Preto je potrebné priniesť systémové zmeny. Architektonické štúdio Dream Architecture Reality prišlo s riešením – vybudovať ateliér, kde študenti získajú prax s garanciou certifikovaného zamestnávateľa. Počas Pro bono maratónu kontaktovali slovenskú komoru architektov, Ľubomíra Závodného, ktorý zastupoval školskú obec a takisto aj zástupcov rôznych fakúlt vysokých škôl na Slovensku. Ďalej by sa postupovalo zisťovaním všeobecného záujmu o tento projekt, prebehli by diskusie so všetkými zúčastnenými a nastavili by sa vstupné podmienky. Ak by bol tento projekt uskutočniteľný, pracovalo by sa na jeho rozšírení a zapracovaní do študijných programov. Konečným výsledkom by bolo to, že študenti by dostali možnosť popasovať sa s riešením skutočných problémov vo svojom odbore a dostali sa tak k potrebným zručnostiam. 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111