29. 10. 2014 Zodpovedné podnikanie

Fond GSK opätovne podporí seniorov

Neziskové organizácie, ktoré pomáhajú seniorom, majú šancu získať finančnú podporu z Fondu GSK.

V hľadáčiku Fondu GSK budú projekty, ktoré pomáhajú seniorom žiť kvalitnejšie, aktívnejšie, prinášajú im možnosť sebarealizácie a integrácie do spoločnosti.

„Sústredíme sa na systematickú a zmysluplnú pomoc. Chceme podporovať projekty, ktoré menia situáciu dlhodobo. Sprísnili sme podmienky pre žiadajúce organizácie – záleží nám na tom, aby naša podpora skutočne pomáhala,“ zdôraznila MUDr. Júlia Michaličková, členka Výberovej komisie Fondu GSK. Veľkú šancu majú projekty so zabezpečeným viaczdrojovým financovaním, ktorých realizácia nie je závislá len od pridelenia grantu z Fondu GSK.

O finančnú podporu z Jesennej výzvy Fondu GSK môžu organizácie požiadať vyplnením elektronickej žiadosti na www.fondgsk.sk najneskôr do 15. novembra  2014. Výberová komisia rozhodne o prerozdelení sumy 20 000 € do 10. decembra 2014.

Viac informácií môžete získať na adrese: Zuzana Zúbeková, 0917 641 054, zubekova@webster.sk

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111