21. 04. 2021 Transparentnosť

Fond pre transparentné Slovensko má nového člena

Do skupiny firiem, ktorým záleží na férovosti a predvídateľnosti prostredia, v ktorom podnikajú, vstúpila VÚB banka.

VÚB banka sa pridala k firmám združeným vo Fonde pre transparentné Slovensko. Unikátna iniciatíva zodpovedných firiem, ktorá nemá v okolitých krajinách obdobu, sa tak rozrástla na 16 členov.

„Projekty, ktoré fond podporuje, prispievajú k reálnemu zlepšeniu fungovania štátu, rozvoju digitálnych služieb a pomáhajú vylepšovať aj legislatívu. Sme veľmi radi, že sa VÚB banka pridala do skupiny zodpovedných inštitúcií a firiem, ktoré dohliadajú na transparentnosť. Aj toto je cesta, ako pomáhať ľuďom a zvyšovať kvalitu ich života,“ povedal generálny riaditeľ VÚB banky Alexander Resch.

Už od roku 2012 prispievajú firmy svojou finančnou aj nefinančnou podporou ku kontrole dodržiavania zákonov či etických noriem a k zmenšovaniu priestoru pre korupciu a únos štátu. Prostredníctvom grantových výziev spravovaných Nadáciou Pontis podporujú nezávislé watchdogové a analytické organizácie. Spolu s tohtoročným programom bude celková podpora predstavovať takmer 1 milión eur.

„Okrem finančnej podpory sa členovia fondu zaväzujú byť transparetnými aj voči svojim zákazníkom, dodávateľom či ďalším partnerom. To, že sa k sieti firiem, ktorým záleží na férovosti, pridávajú aj takí hráči ako je VÚB banka, je silným posolstvom. Sme presvedčení, že spoločne môžeme ozdraviť celé prostredie,“ uvádza Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis.

Fond pre transparentné Slovensko aktuálne vyhlásil grantovú výzvu Pre transparentné Slovensko. V nej prerozdelí podporu až do celkovej výšky 115 000 eur jednoročným projektom primárne zameraným na rozvoj témy v regiónoch Slovenska.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram