01. 12. 2015 Nadácia Pontis

Fórum o firemnej filantropii 2015: Každý z nás môže prispieť k zmene

Prečítajte si to najdôležitejšie od našich spíkrov Adama Lenta a Ivana Štefunka a nájdite sa na mape.

Charitatívnym šekom môžeme pomáhať ľuďom v núdzi alebo riešiť následky rôznych negatívnych javov. No viaceré firmy sa vo svojej filantropii alebo priamo v biznise snažia dosiahnuť viditeľnejšiu spoločenskú zmenu. Sociálne inovácie prinášajú nové kvalitatívne riešenia, ktoré menia svet okolo nás. Je Slovensko inovatívna krajina? Aj na túto otázku sa snažili dať odpoveď naši spíkri počas 8. fóra o firemnej filantropii, ktoré sme venovali sociálnym inováciám.

Prinášame vám to najdôležitejšie od našich hlavných spíkrov, čo odznelo počas fóra i mimo neho.

Adam Lent: Dovoľte ľuďom, aby riešili problémy sami

Za posledné roky sme svedkami zmeny našich hodnôt – naša pozornosť sa presúva od základných a materialistických hodnôt smerom k sebavyjadreniu, kreativite, túžbe po slobode či autonómii. Čoraz viac ľudí si zakladá svoje malé biznisy a iniciatívy a má chuť meniť svoje okolie k lepšiemu. Tento trend bude čoraz výraznejší. Politické a sociálne zmeny už nebudú len v rukách veľkých firiem a vlád. Čoraz častejšie sú ich nositeľmi malí aktívni hráči. Našou veľkou súčasnou výzvou je, akým spôsobom dokážeme dať ľuďom podporu a plnú moc a využiť na dosiahnutie dôležitých celospoločenských zmien. Aby z neho mohli ťažiť nielen inovátorské organizácie, ale aj školstvo, ekonomika či verejná správa.

„Dajte ľuďom nástroje, aby mohli prichádzať s vlastnými riešeniami. Sociálne inovácie a podpora ľudí idú spolu ruka v ruke. Najlepší sociálni inovátori sú tí, ktorí pochopili, že môžu meniť veci tak, že im dáme plnú moc,“ hovorí Adam Lent z Ashoka, ktorá prepája a podporuje takmer 3000 sociálnych inovárotov v 70 krajinách sveta. Ashoka sa snaží vytvoriť svet, v ktorom môže byť každý nositeľom zmien a v ktorom sú milióny ľudí pripravení prevziať kontrolu nad svojím životom a vytvoriť lepší život pre seba a svoje okolie. Snaží sa to dosiahnuť či už prostredníctvom siete škôl, v úzkej spolupráci s firmami a čoraz viac prostredníctvom vedy a výskumu.

Ivan Štefunko: Viac ako na nápady by sme sa mali sústrediť na ich realizáciu

„Keď vyjdete do ulíc a opýtate sa ľudí, či je Slovensko krajina inovácií, osem z desiatich by vám odpovedalo, že Slovensko nie je inovatívna krajina. Majú pocit, najmä v regiónoch, že v našej krajine sa nič nemení. A niektorí aj presadzujú, aby sa nič nemenilo,“ aj o tom hovoril Ivan Štefunko, managing partner Neulogy Ventures. Je dôležité, aby sme presadzovali transparentnosť, mali otvorenú myseľ, nebáli sa inšpirovať a bojovali proti sociálnemu vylúčeniu ľudí zo spoločnosti. Najväčšou prioritou je však kvalitné vzdelávanie a vzdelaná populácia ľudí. Firmy už dnes pociťujú nedostatok, mnohé talenty odchádzajú a ak neinvestujeme do vzdelávacieho systému práve teraz, môže sa nám to vrátiť o niekoľko rokov.

Pozrite si mapu ľudí, ktorí menia Slovensko k lepšiemu

Predstavte si ľudí, ktorí prinášajú život do zabudnutého verejného priestoru, zamestnávajú ľudí bez domova a vracajú ich späť do normálneho života, aktívne sledujú prešľapy politikov, vzdelávajú deti v marginalizovaných skupinách, aby mohli mať lepšiu budúcnosť. Predstavte si priestor, v ktorom sú ľudia jeden voči druhému otvorení, navzájom si pomáhajú a zdieľajú svoje nápady a riešenia. Slovensko je plné takýchto ľudí. V spolupráci s organizáciou Ashoka sme zmapovali, kto sú ľudia, ktorí menia našu krajinu k lepšiemu. „Mapovanie prebiehalo metódou snehovej gule.

Rozhovor s Larsom Rokkjaerom, expertom na vzdelávanie z Equlibrio, si budete môcť prečítať v januárovom dvojtýždenníku Profit.

Ďakujeme vám za vašu účasť a veríme, že ste z fóra odišli plní inšpirácií a nových podnetov. Tešíme sa na vás na budúci rok.

                                                                                                                                                                                     Nadácia Pontis

 

Za podporu ďakujeme partnerom:

 

     

 

         

 

Projekt Hlavy pomáhajú: zapájanie ľudí z firemného sektora do riešenia spoločenských problémov bol podporený sumou 45399,96 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.