24. 11. 2018 Nadácia Pontis

Grantový program prvýkrát motivoval zamestnancov Jaguar Land Rover Slovakia

Vďaka programu mohli zrealizovať množstvo zaujímavých aktivít, napríklad zveľadiť kultúrne pamiatky, vysadiť zeleň, postaviť nové detské ihrisko či prispieť na kúpu publikácií do miestnej knižnice.

Zamestnanecký grantový program „Zamestnanci Jaguar Land Rover pomáhajú“ v roku 2018 po prvýkrát motivoval zamestnancov Jaguar Land Rover Slovakia k angažovanosti vo svojom okolí. Vďaka programu mohli zrealizovať množstvo zaujímavých aktivít, napríklad zveľadiť kultúrne pamiatky, vysadiť zeleň, postaviť nové detské ihrisko či prispieť na kúpu publikácií do miestnej knižnice.

Do programu sa v roku 2018 zapojilo 27 subjektov, z ktorých nezávislá hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Jaguar Land Rover Slovakia a odborníkov nominovaných Nadáciou Pontis, vybrala 12 úspešných žiadostí. Vďaka nemu získalo finančnú pomoc dvanásť projektov, napríklad aj prvá terapeutická senzorická miestnosť v Nitre.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111