01. 03. 2016 Sociálne inovácie

Granty pre znevýhodnené skupiny

Nadácia Pontis v spolupráci so spoločnosťou Accenture podporí zručnosti znevýhodnených skupín obyvateľov.

Zručnosti znevýhodnených skupín obyvateľov podporí Nadácia Pontis prostredníctvom svojho zamestnaneckého grantového programu Skills to Succeed. Grant na svoju činnosť získalo 21 projektov neziskových organizácií, ktoré sú zamerané na pracovnú integráciu a zvyšovanie zamestnateľnosti. Cieľom je zvyšovať zručnosti a vzdelanie ľudí, aby sa následne dokázali zamestnať alebo si založiť svoju vlastnú živnosť. Nadácia vyčlenila na podporu vyše 30 400 eur, pričom jednotlivé projekty získali grant 1 000 až 2 000 eur. Program realizuje Nadácia Pontis v spolupráci so spoločnosťou Accenture. Grant získal napríklad projekt neziskovej organizácie Eduma, zameraný na viacnásobne znevýhodnených ľudí, ktorí majú kombináciu fyzického, zdravotného a sociálno-kultúrneho znevýhodnenia, a Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.