08. 01. 2015 Zodpovedné podnikanie

GSK Slovensko: Vykročili sme druhým krokom

Projekt emocionálneho vzdelávania učí deti zvládať konfliktné situácie v školách.

V súčasnosti tento program do vyučovania etickej výchovy zaradilo už 154 základných škôl ©GSK Sloven

Druhý krok je celoslovenský projekt emocionálneho vzdelávania detí, ktorý preukázateľne pomáha zvládať agresivitu a šikanovanie na školách. Realizuje ho spoločnosť GSK Slovensko v spolupráci s odborníkmi z radov detskej psychológie a s primátormi krajských miest, s nezištnou podporou populárnych hercov.

Konkrétne má program zamedziť agresivite, násiliu, týraniu a hyperaktivite, pričom podporuje a rozvíja u školákov empatiu, komunikačné zručnosti, morálne správanie, dobré sociálne vzťahy, súdržnosť v triede a spoluprácu školy a rodiny.

Program funguje na princípe fotografií, ktoré zobrazujú konkrétnu emóciu či situáciu. Účinok programu sa ukázal aj pri riešení konkrétnych konfliktných situácií v triede. Vďaka pravidlám, ktoré si so svojimi žiakmi učitelia stanovili, sa deti začali navzájom viac počúvať, prestali si skákať do reči a viac si pomáhajú.

Zdroj: TS GSK Slovensko

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111