11. 06. 2018 Zodpovedné podnikanie

GSK v troch lokalitách podporilo podujatie Naše mesto

Aj GSK bolo v dňoch 8. – 9. júna 2018 aktívnou súčasťou projektu Naše Mesto, najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku.

S organizáciou ACEC sme čistili kancelárie a pripravovali komunikačnú kampaň, v seneckej Nezábudke (organizácii na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi) sme umývali okná a združeniu Leustach, ktoré sa stará o hrad Hrušov, pomáhali s archeologickým výskumom. Naviac, zapojili sme aj rodinných príslušníkov.

Tešíme sa, že sme mohli priložiť ruku k dielu. O rok opäť!

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram