20. 09. 2012 Nadácia Pontis

HEINEKEN Slovensko podporuje zdravé podnikateľské prostredie

Business Leaders Forum založili Fond pre transparentné Slovensko. Fond vznikol pri Nadácii Pontis.

http://www.aktuality.sk/clanok/214424/heineken-slovensko-podporuje-zdrave-podnikatelske-prostredie/

Spoločnosť HEINEKEN Slovensko v spolupráci s ďalšími šiestimi členmi združenia Business Leaders Forum založili Fond pre transparentné Slovensko. Fond vznikol pri Nadácii Pontis. V prvom roku sa z neho prerozdelí na úspešné projekty mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú boju proti korupcii, klientelizmu, plytvaniu verejnými zdrojmi, či neetickému spravovaniu vecí verejných dovedna 50 000 Eur.

„Medzi základné hodnoty spoločnosti HEINEKEN Slovensko, ktorými sa dennodenne riadime, patria úcta, dôvera a zodpovednosť voči našim zamestnancom, obchodným partnerom a spoločnosti, v ktorej pôsobíme. Preto je pre nás podpora Fondu pre transparentné Slovensko logickým vyústením našich dlhodobých snáh v tejto oblasti,“ povedala Door Plantenga, generálna riaditeľka HEINEKEN Slovensko. Spoločnosť HEINEKEN Slovensko verí, že etické podnikateľské správanie je nevyhnutným predpokladom pre posilňovanie zdravého prostredia pre ekonomický rozvoj. Poslaním Fondu pre transparentné Slovensko, ktorý vznikol z iniciatívy siedmych členských firiem združenia BusinessLeaders Forum vrátane HEINEKEN Slovensko, je preto rozvoj etiky a transparentnosti verejného života na Slovensku.

Fond bude tento zámer napĺňať podporou mimovládnych neziskových organizácií, ktoré kontrolujú vybrané oblasti verejného života a obhajujú verejný záujem v prípadoch neetického spravovania vecí verejných, plytvania verejnými zdrojmi, korupcie, klientelizmu, zneužívania moci a podobne. Tie môžu svoje projekty prihlasovať cez online grantový portál www.darca.sk do 19. októbra 2012. Prihlasované projekty sa môžu týkať inštitucionálneho a programového rozvoja, ale aj finančnej udržateľnosti organizácií. Projekty bude hodnotiť komisia zložená z nezávislých expertov z oblasti žurnalistiky, sociológie, neziskového a podnikateľského sektora. Úspešné projekty vybraných organizácií budú známe 15.novembra 2012. HEINEKEN Slovensko ako aj ostatné donorské firmy,Nadácia Pontis a členovia hodnotiacej komisie sa zaviazali, že nebudú žiadnym spôsobom ovplyvňovať činnosť príjemcov grantov súvisiacu s ich poslaním kontroly a obhajoby verejných záujmov.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111