29. 12. 2016 Zodpovedné podnikanie

Hi4CSR blog prináša užitočné informácie o smerniciach EÚ v oblasti zodpovedného podnikania

Hlavným cieľom projektu je výmena skúseností medzi projektovými partnermi s cieľom harmonizovať smernice EÚ v oblasti CSR.

Erasmus+ projekt pod názvom Hi4CSR – Harmonizácia a implementácia smerníc EÚ v oblasti zodpovedného podnikania (CSR) odštartoval v októbri 2016 a bude trvať do apríla 2018. Jedná sa o medzinárodný projekt založený ôsmymi líderskými organizáciami v oblasti CSR – RRiF-plus d.o.o. (Chorvátsko), The Croatian Institute for CSR – IDOP (Chorvátsko), Abis – The Academy of Business in Society (Belgicko), Ekvilib Institute (Slovinsko), Global Impact Grid (Nemecko), LUM University (Taliansko), Pontis Foundation (Slovensko) and Trucost (Veľká Británia). Hlavným cieľom projektu je vzdelávanie dospelých a výmena skúseností (best practices) medzi projektovými partnermi s cieľom harmonizovať smernice EÚ v oblasti CSR.

Výsledkom projektu bude tiež vytvorenie CSR Guide – sprievodcu, ktorý bude systematicky a prehľadne informovať o zavádzaní a fungovaní smerníc EÚ v rámci CSR. Príručka sa bude venovať témam ako manažment odpadu, darovanie potravín, ekologické značenie, reportovanie o nefinančných ukazovateľoch, zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím, inovácie a i.

S cieľom dostať spomínané témy bližšie k širokej verejnosti, podnikom, a mladým expertom vytvorilo konzorcium Hi4CSR online platformu, ktorá má formu blogu, ktorý na mesačnej báze diskutuje vybrané CSR témy. Blog môže prispieť k prezentácii spomínaných tém a ekonomických a sociálnych aspektov okolo nich menej formálnou cestou.

Aktuálne na stránke nájdete tieto príspevky (články sú v angličtine):

Viac informácií o projekte sa môžete dozvedieť na webových stránkach www.hi4CSR.com a www.nadaciapontis.sk, a tiež na sociálnej sieti Facebook.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.