17. 02. 2015 Zodpovedné podnikanie

Hľadáme pracovný zmysel nie len peňažné ohodnotenie

Zamestnanci nehľadia len na výplatné pásky. Hľadajú vo firme pocit pracovného naplnenia, zmysel či hodnoty, s ktorými sa stotožňujú.

Pocit spolupatričnosti s firemnými hodnotami je dôležitý najmä pre mladšiu generáciu. Dôraz na ľudí, planétu a profit (koncept triple bottom line), ktorý dáva do popredia záujem o zamestnancov pred profitom a činnosti v prospech komunít, začína byť vodítkom organizácií pri výbere a udržiavaní zamestnancov. Z Prieskumu The 2020 Workplace vyplýva, že 80 % mladých ľudí vo veku od 13 do 25  rokov by chcelo pracovať pre firmu, ktorá sa zaujíma, ako jej činnosť pozitívne alebo negatívne vplýva na spoločnosť a okolie.

Najnovšia štúdia PwC zistila, že viac ako polovica čerstvých absolventov hľadá uplatnenie vo firme, ktorej hodnoty sú založené na zodpovednom podnikaní. Ak by sa tieto hodnoty vo firme neuplatňovali, až 56 % by z takejto spoločnosti odišlo.

Zapájanie zamestnancov je možné viacerými spôsobmi. Či už poskytovaním spätnej väzby, osobnejším pracovným prostredím či vytváraním spoločnej a otvorenej pracovnej kultúry. Spokojný zamestnanec, stotožnený s praktikami zodpovedného podnikania, je podľa prieskumov produktívnejší.

Koncept aktívneho zapájania zamestnancov tiež zaručuje o 22 % vyššie zisky, o 10 % vyššie zákaznícke ratingy a o 28 % nižší počet krádeží či úrazov.

V minulosti sa biznis sústreďoval najmä na znižovanie nákladov, environmentálny dopad a zvyšovanie efektivity. V súčasnosti vystupujú do popredia práve zamestnanci, ich vyhľadávanie, zapájanie a udržiavanie.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.