17. 01. 2017 Zodpovedné podnikanie

IKEA Bratislava: Za úspech vďačíme zamestnancom

Firma poskytne každému zamestnancovi 5 dní dovolenky ročne navyše a do penzijného fondu vložila viac ako 211 000 eur.

5 dní dovolenky navyše pre všetkých

Podľa zákona má každý zamestnanec pracujúci na Slovensku na plný úväzok nárok na 20 dní dovolenky ročne a po dovŕšení veku 33 rokov ešte na 5 dní naviac.

IKEA Bratislava však svojim 380 zamestnancov od januára 2017 poskytuje dovolenku nad rámec zákona: „Zamestnanecký benefit 5 dní dovolenky navyše po 5 rokoch zamestnaneckého pomeru v IKEA bol dlho na slovenskom trhu unikátny. Pracovný trh na Slovensku sa ale v tomto smere zmenil a dnes ponúka tento benefit veľa spoločností. Keďže vnímame trendy a situáciu na trhu práce, rozhodli sme sa zaviesť 5 dní navyše nad rámec zákonom stanovenej dovolenky od úplného začiatku zamestnaneckého pomeru všetkým zamestnancov IKEA na Slovensku,” hovorí Iveta Tomášiková, HR manažérka IKEA Bratislava.

Tack! je švédsky výraz pre ďakujem

IKEA myslí na svojich zamestnancov aj do budúcna. Zamestnanci IKEA Group preto dostávajú každoročne vďaka vernostnému programu Tack! špeciálny príspevok na svoj penzijný účet, a to podľa pravidiel rovnakých pre všetkých. Každý zamestnanec IKEA Group, ktorý pracoval na plný úväzok, získa po piatich odpracovaných rokoch rovnakú čiastku, bez ohľadu na organizáciu, pozíciu alebo výšku mzdy. Zamestnanci so zníženým pracovným úväzkom získajú pomernú čiastku podľa množstva odpracovaných hodín.

IKEA Group v decembri 2016 vyplatila ako poďakovanie za ich vernosť firme v rámci Tack! zamestnancom na celom svete príspevok do penzijného fondu 108 mil. eur. Od spustenia programu Tack! pred troma rokmi vyplatila IKEA Group celosvetovo 413 miliónov eur. Príspevky sú rozdeľované na základe veľkosti krajiny a úrovne platov, pričom podmienkou pre vyplatenie príspevku je dosiahnutie globálnych cieľov.

„Pomocou programu Tack! máme možnosť ukázať našim zamestnancom, že si vážime ich lojalitu a prínos pri dosahovaní našich úspechov. S radosťou môžem povedať, že tento rok je suma, ktorá poputuje na penzijné účty v IKEA Bratislava celkovo viac ako 211 000 eur,” hovorí Soňa Knaiflová, riaditeľka obchodného domu IKEA Bratislava.

Všetci zamestnanci IKEA Group sú navyše zaradení do systému One IKEA Bonus, ktorý je založený na výkone a kde všetci pracujú na dosiahnutí spoločných cieľov. V novembri minulého roka dostali zamestnanci IKEA Bratislava bonus vo výške viac ako jedného mesačného platu.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.