24. 02. 2023 Zodpovedné podnikanie

IKEA: Téma domáceho násilia je problém, pred ktorým väčšina zatvára oči

Veľká časť ľudí stále ignoruje existenciu domáceho násilia. IKEA to pocítila najmä na sociálnych sieťach, ktoré zaplavili negatívne reakcie na ich osvetové kampane.

Spoločnosť IKEA Bratislava v roku 2021 realizovala osvetové kampane na podporu bezpečného domova. Za riešenie problémov obetí domáceho násilia a ukážkové partnerstvo s mimovládnym sektorom získala ocenenie Via Bona Slovakia 2022 v kategórii Výnimočný zamestnávateľ. O tom, čo pre firmu znamená zisk tohto ocenenia aj aká bola odozva na kampane z radov verejnosti, ale aj interných zamestnancov a zamestnankýň, sme sa rozprávali s Lenkou Kotlebovou, koordinátorkou marketingovej komunikácie IKEA.

Stali ste sa víťazom ocenenia Via Bona Slovakia 2021 v kategórii Výnimočný zamestnávateľ. Čo pre vás znamená zisk tohto ocenenia?

Ocenenie si veľmi vážime, lebo nám dáva signál, že môžeme byť hrdí na prístup k zamestnancom, aj inšpiráciou pre iné spoločnosti.

Prečo ste sa rozhodli riešiť práve tému domáceho násilia? Čo vás k tomu motivovalo?

Našim dlhodobým cieľom je, aby každý človek mal bezpečný domov. Téma domáceho násilia je celospoločenský problém, pred ktorým majú jednotlivci aj spoločnosti tendenciu zatvárať oči. Nie je to len náš pocit, ale realita, ktorú nám ukázal prieskum a obraz dotvorili aj spolupracujúce organizácie ako Fenestra.

Aká bola odozva na vašu kampaň Za bezpečný domov – z radov verejnosti, ale aj interných zamestnancov a zamestnankýň?

Reakcie na kampaň boli z našich radov pozitívne. Pomoc, ktorú ženám zažívajúcim násilie ponúkame, ocenili najmä teamleadri, ktorí medzi svojimi kolegami problém riešili a vedeli, že existuje systematická pomoc – samotné dotknuté kolegyne pochopiteľne ostali v anonymite. Vrámci verejnosti boli reakcie zmiešané, stále máme žiaľ v krajine skupiny, ktoré nedávajú problematike váhu a ignorujú existenciu domáceho násilia, čo nám dali pocítiť napríklad na sociálnych sieťach.

Čo bude podľa vás najväčšou výzvou v téme spoločenskej zodpovednosti v roku 2023?

Práve ocenenia ako Via Bona indikujú, že na Slovensku bude čoraz viac zodpovedných firiem aj jednotlivcov, preto ako najväčšiu víziu vidíme odhodlanie vytrvať a násobiť snahy o zlepšenie kvality života v našej krajine.

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.