07. 09. 2016 Zodpovedné podnikanie

Inovatívne farmaceutické firmy zverejnili platby lekárom

Členovia inovatívneho farmaceutického priemyslu prvýkrát zverejnili prevody finančných i nefinančných plnení medzi firmami a zdravotníkmi.

Členovia AIFP transparentne zverejnili platby lekárom.

Inovatívny farmaceutický priemysel, ktorého súčasťou sú aj členské firmy združenia Business Leaders Forum – GSK, Bayer, Novartis a Pfizer – zverejnil koncom júna 2016 prvýkrát prevody finančných i nefinančných plnení medzi firmami a zdravotníkmi. Ide o investície realizované počas roka 2015, ktoré súvisia s liekmi viazanými na lekársky predpis.

Originálny priemysel investoval v tejto oblasti celkovo takmer 26,4 miliónov eur, pričom najväčší podiel predstavuje podpora výskumu a vývoja (takmer 17,5 miliónov eur), nasledujú podpora vzdelávania (4,4 miliónov eur) a plnenia za poradenstvo (4,4 miliónov eur). Detailné informácie jednotlivých spoločností sú dostupné na stránke www.aifp.sk.

Zdravotnícki pracovníci a farmaceutický priemysel dlhodobo spolupracujú na tom, aby sa k pacientom dostávali moderné a bezpečné lieky a prostredníctvom zverejňovania posilňujú dôveru verejnosti v tieto interakcie. Údaje AIFP zverejňuje iniciatívne podľa pravidiel, ktoré prijala európska stavovská organizácia EFPIA (Európska federácia farmaceutických odvetví a asociácií). Jej členské spoločnosti musia dodržiavať prísne pravidlá a transparentne zverejňovať prevody hodnôt medzi zdravotníckymi pracovníkmi a priemyslom.

„Spolupráca medzi zdravotníckymi pracovníkmi a farmaceutickými spoločnosťami je prirodzená a nevyhnutná, no najmä je prospešná pre pacientov. Ukazuje sa to pri výskume a vývoji každého nového lieku, ale aj pri tých, ktoré už sú pacientom dostupné. Táto spolupráca pomáha zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a kvalitu života pacientov, ako aj hodnotu budúceho medicínskeho výskumu,“ vysvetľuje K. Slezáková, výkonná riaditeľka AIFP.

Zverejňovanie sa vzťahuje na zdravotníckych pracovníkov, čiže tých, ktorí môžu predpisovať, kupovať, poskytovať alebo podávať lieky – lekári, ošetrovatelia, sestry aj farmaceuti. Týka sa však aj zdravotníckych organizácií. Súvisí výhradne s činnosťami, ktoré sa viažu k liekom na lekársky predpis.

 

Zdroj: AIFP

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111