21. 09. 2018 Vzdelávanie

Inšpiratívni rečníci diskutovali o sociálnych inováciách

Festival sociálnych inovácií sa konal v Satori Stage v Bratislave.

Cieľom Festivalu sociálnych inovácií bolo predstaviť sociálne inovácie a sociálne podnikanie ako zdroje pozitívnych zmien v spoločnosti. Diskutujúci sa zamerali aj na predstavenie nového zákona o sociálnom podnikaní a na to, aké príležitosti prináša projektom, organizáciám a inštitúciám. Cez konkrétne príklady zadefinovali najväčšie príležitosti, výzvy a možnosti sociálnych inovácií a sociálneho podnikania. 

Jedným z rečníkov bol Peter Meszároš z Green Foundation, ktorý je vedúcim programu rozvoja sociálnych inovácií. V neziskovom sektore pracuje viac ako desať rokov a vedie občianske združenie 3lobit na podporu ľudí s poruchami autistického spektra. V minulosti viedol program podpory spoločensky prospešných podnikateľov „Môžu ryby lietať?“ Nadácie PROVIDA. Meszároš sa tiež angažuje v oblasti poradenstva a tvorby verejných politík či schém podpory v oblasti sociálnych inovácií.

Na festivale porozprával o tom, čo sú to vlastne sociálne inovácie a sociálne podnikanie, kedy a prečo sa tieto pojmy dostali do nášho slovníka, odkiaľ sme tieto pojmy prebrali a ako chápu sociálne inovácie v zahraničí.

Meszároš sa okrem toho zameral aj na nový zákon o sociálnej ekonomike. Sociálnym podnikom sa má po jeho prijatí ľahšie dýchať. Meszároš vysvetlil, čo to znamená v praxi a aká zmena reálne nastane.

 

Okrem Meszároša na festivale vystúpili aj: 

  • Katarína Hutyrová, spoluzakladateľka a manažérka second-handu Nosene
  • Martina Jakubcová, predsedníčka občianskeho združenia Stopy snov. Divadlo tvoria profesionálni divadelníci a klienti Domova sociálnych služieb PRIMA s mentálnym hendikepom. Vystupujú na doskách komorného divadla Ticho a spol.
  • Jana Žišková z mesta Trnava, kde pôsobí na sociálnom odbore a venuje sa komunitnému plánovaniu sociálnych služieb. 

Diskusiu moderovala Martina Kolesárová z Nadácie Pontis a na festivale vystúpila aj Andrea Lelovics, ktorá predstavila nový online kurz o sociálnych inováciách, ktorý realizuje Nadácia Pontis v rámci medzinárodného projektu so 7 krajinami EÚ. Kurz je určený pre tých, ktorí chcú vo svojich komunitách zaujímať aktívnejšiu úlohu tým, že vytvárajú inovatívne riešenia problémov, s ktorými sa stretávajú. 

Pozrite si fotoalbum z podujatia:

Projekt Social(i)makers je realizovaný v rámci programu Interreg Central Europe s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).


Autor článku

Galéria k článku

Kto sme?

Nadácia Pontis je jednou z najväčších grantových a operačných nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú aj individuálnu filantropiu, firemné dobrovoľníctvo a presadzuje zodpovedné podnikanie. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a poskytuje im poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Organizuje oceňovanie filantropických aktivít firiem, Via Bona Slovakia. Spravuje nadačné fondy, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Podporuje aktívnu zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie.

Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava
Slovenská republika
tel.: (421 2) 5710 8111
fax: (421 2) 5710 8120

Instagram