22. 07. 2014 Zodpovedné podnikanie

Inšpirujeme sa vyspelými krajinami

Vydavateľstvo The Slovak Spectator sa už dlhší čas venuje mladým začínajúcim novinárom a jeho pracovníci im predávajú svoje skúsenosti.

Ocenenie Zodpovedná malá/stredná firma odovzdáva riaditeľovi vydavateľstva prezident Andrej Kiska

„Úprimne si vážime toto ocenenie a vnímame ho ako potvrdenie správnosti tej cesty, ktorou sme sa vydali.“ Ján Pallo, riaditeľ vydavateľstva The Slovak Spectator

Dá sa zodpovedne podnikať v médiách?

Médiá majú danú zodpovednosť ako jeden zo základných atribútov. My sme sa ju snažili rozvinúť aj mimo publikovania správ a informovania verejnosti. Rozhodli sme sa inšpirovať vyspelými krajinami, kde mediálne domy prenášajú zodpovedný prístup v informovaní na celý biznis spoločnosti. Rozhodnutie podnikať zodpovedne nás ako vydavateľstvo chráni pred tým, aby sme neurobili nesprávne kroky.

Prináša vám to nejaké výhody?

Prestížni partneri a diplomati budú vždy otvorenejší spolupráci s firmou, ktorá hrá čistú a etickú hru. Chceme aj naďalej pôsobiť tak, aby sme boli v súlade s tým, čo deklarujeme o našom biznise a vytrvať v nastúpenej ceste.

Prečo ste sa zamerali práve na prácu so začínajúcimi novinármi?

Keď sme sa rozhodli trénovať mladých novinárov, vychádzalo to z poznatku, že prax im súčasné školstvo nemôže dať. Nerobíme to len pre študentov, ktorí tak budú mať skúsenosť s reálnou žurnalistikou, ale aj pre kolegov v iných médiách, ktorí takto dostávajú kvalitnejších pracovníkov. Niektorí ľudia z našej firmy mali v minulosti príležitosť študovať na kvalitných zahraničných univerzitách, stretávať sa s inšpirujúcimi ľuďmi, špičkovými novinármi. Preto chceme mladých inšpirovať tak, ako to v minulosti urobil niekto pre nás.

Viac o projekte 

Slovak Spectator sa venuje mladým začínajúcim novinárom, aby boli pripravení na výkon svojho povolania. Mediálne domy i redakcie sú pod finančným tlakom a často nemajú dostatok ľudí, ktorí by robili absolventom žurnalistiky mentorov. Noviny už štvrtý rok prinášajú projekty, ktoré majú potenciál inšpirovať vyučujúcich ako aj študentov, aby aktívnejšie pristupovali k vzdelávaniu, k profilovaniu nových predmetov a silnejšiemu prepájaniu žurnalistického teoretického vzdelania s praxou. Slovak Spectator poskytuje tréning mladým novinárom, v rámci ktorého sú súčasťou redakcie a môžu vykonávať reálnu novinársku prácu pod dohľadom odborníkov. Účasť je pre študentov bezplatná, pričom im hradia súvisiace cestovné náklady a za publikovaný materiál dostávajú i symbolickú odmenu. Zamestnanci Slovak Spectator sa študentom venujú neraz aj vo svojom voľnom čase. V rámci svojich projektov vo vydavateľstve The Rock vytrénovali viac ako 50 mladých novinárov, ktorí v súčasnosti pracujú v rôznych mienkotvorných médiách.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.