28. 11. 2015 Nadácia Pontis

Ivan Štefunko: Viac ako na nápady by sme sa mali sústrediť na ich realizáciu

"Rýchlo meniaci sa svet je nám cudzí, no napriek tomu sa medzi nami nájdu takí, ktorí majú chuť meniť veci," hovorí Ivan Štefunko.

Je Slovensko krajina inovácií?

„Keď vyjdete do ulíc a opýtate sa ľudí, či je Slovensko krajina inovácií, osem z desiatich by vám odpovedalo, že Slovensko nie je inovatívna krajina. Majú pocit, najmä v regiónoch, že v našej krajine sa nič nemení. A niektorí aj presadzujú, aby sa nič nemenilo,“ aj o tom hovoril Ivan Štefunko, managing partner Neulogy Ventures, počas Fóra o firemnej filantropii, ktoré bolo zamerané na sociálne inovácie.

Neulogy Ventures založili podnikatelia s cieľom poskytnúť rozbehový kapitál a podporu mladým a začínajúcim podnikateľom s ambíciou uspieť na svetových trhoch. Aj takýmto spôsobom chcú pomôcť vyrásť novej generácii podnikateľov s globálnym dopadom. 

„Rýchlo meniaci sa svet je nám cudzí, no napriek tomu sa medzi nami nájdu takí, ktorí majú chuť meniť veci. Aj napriek tomu, že nás okolie odhovára a vraví nerobte to, lebo nebudete žiť vo svojom komfortnom živote. Mapa ľudí, ktorí menia Slovensko k lepšiemu je toho dôkazom. Verím, že tu máme väčšinu ľudí, ktorí chcú zmenu a rozumejú myšlienke,“ skonštatoval I. Štefunko.

Mali by sme viac myslieť na udržateľnosť a dopad našich projektov

Z prieskumov verejnej mienky a názorov ľudí na Slovensku vychádza, že sme konzervatívna krajina. „Ľudia u nás radi konzervujú hodnoty a podľa toho sa aj správajú na svojej pozícii, vo svojej škole, prostredí a zároveň aj v politike,“ skonštatoval Ivan Štefunko. Často je Slovensko tá krajina, ktorá čaká na to, kým s niečím prídu susedia v Česku – či už v podnikaní, vo vede alebo vzdelávaní. Možno by sme mohli byť aj my tí, ktorí prídu s nápadom ako prví – aj napriek tomu, že možno zlyháme.

„A viac ako na nápady by sme sa mali sústrediť na ich realizáciu, aby presvedčila ľudí, ktorí majú potenciál projekt financovať. Je treba rozmýšľať nad udržateľnosťou projektu a jeho dopadom. Nad tým, čo z neho budú mať aj ľudia, ktorí ho podporia – nehovorím teraz o PR.“ Podľa neho nie je problém v tom, že by si ľudia na projekty nedokázali pýtať peniaze. Skôr ide o to, že ich pýtajú zlým spôsobom a pýtajú ich na neudržateľné projekty.

Je dôležité, aby sme presadzovali transparentnosť, mali otvorenú myseľ, nebáli sa inšpirovať a bojovali proti sociálnemu vylúčeniu ľudí zo spoločnosti. Najväčšou prioritou je však kvalitné vzdelávanie a vzdelaná populácia ľudí. Firmy už dnes pociťujú nedostatok, mnohé talenty odchádzajú a ak neinvestujeme do vzdelávacieho systému práve teraz, môže sa nám to vrátiť o niekoľko rokov.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111