24. 11. 2014 Zodpovedné podnikanie

Ivana Vandlíčková: Zamestnanci chcú byť pre firmu prínosní

Cítia sa vaši ľudia v práci tým najdôležitejším? Pozrite si, čo vyplynulo zo štúdie Best Employers Slovensko za tento rok.

Pre motivovanosť zamestnancov je najviac dôležité, či sa zamestnanec cíti byť pre firmu tým najdôležitejším, či má možnosť kariérneho rastu a či mu firma pomáha k vyššej efektivite v práci. Vyplynulo to zo štúdie Best Employers Slovensko, ktorú každoročne pripravuje spoločnosť Aon Hewitt.

Všetci zamestnávatelia čelia rovnakým ekonomickým podmienkam, ale najlepší zamestnávatelia sú schopní podstatne lepšie zvládať vedenie a riadenie zamestnancov tak, aby dosahovali vysokú úroveň ich motivácie. „To zmierňuje dosahy mnohých ekonomických faktorov, ktorým čelia a vedie k lepším obchodným výsledkom,“ hovorí Ivana Vandlíčková z Aon Hewitt.

Do štúdie, ktorá hodnotí najlepších zamestnancov, sa tento rok zapojilo 43 firiem. Jej výsledky vychádzajú z názorov 9 700 zamestnancov, čo reprezentuje populáciu viac ako 17 500 zamestnancov z celého Slovenska. Do štúdie sa zapojilo 42 % veľkých firiem, čiže prevažovali malé. Vyplynulo z nej, že motivácia zamestnancov je u najlepších zamestnávateľov oveľa väčšia ako u priemerných, a to až o 23 %.

Víťazmi tohto roka sa stali:

Malé a stredné firmy

Hilti Slovakia, stavebný priemysel

Roche Slovensko, farmaceutický priemysel

Imperial Tobacco, tabakový priemysel

Veľké firmy (nad 250 zamestnancov)

O2 Slovakia, telekomunikácie

Zamestnanci všetkých štyroch víťazných firiem vykazujú vysokú motivovanosť a spokojnosť zamestnancov vo svojej spoločnosti. Štúdia Best Emloyers Slovensko brala do úvahy tri hľadiská: názory vlastných zamestnancov, personálnu politiku spoločnosti a pohľad ich najvyššieho vedenia.

Podľa Ivany Vandlíčkovej z Aon Hewitt sa tiež ukázalo, že u zamestnancov naďalej vyhráva či už finančné alebo nefinančné oceňovanie, či pracujú u najlepších zamestnávateľov a či ich výkon zodpovedá mzde a či zamestnávateľ ich výnimočný výkon aj rozpoznáva a oceňuje.

Pre ľudí je takisto dôležité, či si ich vrcholové vedenie váži a rešpektuje, či je otvorené v komunikácii, ako a či komunikuje víziu ďalšieho smerovania firmy a či preukazuje, že je schopné viesť firmu efektívne.

Oproti minulým rokom sa zvýšila spokojnosť zamestnancov v prístupe ich priamych nadradených. Cítia od nich dostatok dôvery a podpory. Je viac ľudí, ktorých práca baví a majú lepší pocit z naplnenia práce. Zvýšila sa tiež lojalita slovenských zamestnancov a menej z nich priznalo, že by zo súčasnej práce odišli.

Čo zaberá na motiváciu zamestnancov?
Prezentácia Ivany Vandlíčkovej z Fóra: Od demotivácia k nadšeniu zamestnancov

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111