25. 03. 2015 Zodpovedné podnikanie

Je Hugo Boss dobrým „bossom“?

Porušovanie pracovných podmienok ľudí sa netýka výlučne rozvojových krajín.

Štáty Rumunsko, Ukrajina, Turecko, Bulharsko, Chorvátsko, Gruzínsko, Macedónsko, Bosna a Hercegovina, Moldavsko, ale aj Slovensko fungujú ako lacná pracovná sila pre svetové korporácie. Kampaň Clean Clothes Campaign v týchto krajinách uskutočnila rozsiahly prieskum zameraný na zlepšenie pracovných podmienok a dodržiavanie základných práv pracujúcich.   

Neférový Hugo Boss

Aktivisti kampane v súčasnosti po celej Európe bojkotujú módny dom Hugo Boss. Asi polovica produkcie oblečenia tejto značky je vyrábaná práve v Európe. Portál glammonitor.com uverejnil, že Hugo Boss porušuje štandardy práce v dodávateľských továrňach v Turecku a Chorvátsku. Mzdy sa pohybujú pod hranicou životného minima, práca je jednotvárna a nekvalifikovaná. Samozrejmosťou sú niekoľkohodinové nadčasy, ktoré nie sú vyplácané. Okrem toho sa objavili aj hlásenia, že pracovníci sú zastrašovaní a ženy dokonca sexuálne obťažované.

Pod heslom: „A real boss pays a living wage“ (skutočný boss platí spravodlivú mzdu) aktivisti vyzývajú k podpísaniu petície SumOfUs.

„Vážim si firmu, vážim si svoju prácu. Prečo si nevážia oni mňa? Hugo Boss nekoná zodpovedne“, prehlásil jeden z množstva nespokojných Tureckých pracovníkov.

Hugo Boss na svojej oficiálnej webovej stránke zaujal nasledovné stanovisko: „Aktívne monitorujeme dodržiavanie sociálnych a bezpečnostných noriem prostredníctvom pravidelných auditov. Naši externí konzultanti a špeciálne vyškolení zamestnanci nenašli žiaden dôkaz, ktorí by potvrdil obvinenia zo strany Clean Clothes Campaign. Požadujú od nás, aby sme platili vyššie mzdy zamestnancom svojich dodávateľov. Je nutné ozrejmiť, že mzdové rokovania sú výhradne doménou dodávateľa, jeho zamestnancov a ďalšími stranami v rámci svojich krajín.“

Na margo právomocí svetových reťazcov k dodávateľom a ich pracovníkom sa vyjadril David Welsh, riaditeľ kambodžskej pobočky organizácie Solidarity Centre. Podľa neho je realita moci úplne iná: „…nevlastnia továrne na papieri, ale v skutočnosti ich ovládajú. Ak by chceli, mohli by podmienky vo fabrikách zmeniť z večera do rána“.

Článok pripravila Dominika Sokolovská, stážistka v tíme zodpovedného podnikania v Nadácii Pontis.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111