05. 12. 2017 Zodpovedné podnikanie

Je vyčerpávajúce, ak zamestnanec nemôže byť sám sebou

LGBT Business Forum sa zameralo na to, ako vo firme vytvárať inkluzívne pracovné prostredie.

Prečo je inkluzívne pracovné prostredie dôležité pre fungovanie a úspech firmy? Aká je situácia v oblasti LGBT inklúzie vo firmách pôsobiacich na Slovensku? 30. novembra na podujatí LGBT Business Forum 2017 diskutovalo na tieto témy vyše 50 účastníkov najmä z korporátneho sektora.

Rešpekt a tolerancia sa vyplatia

Hlavným rečníkom na podujatí bol Pete Mercer z britskej organizácie Stonewall. Stonewall bola založená v roku 1989, v čase, kedy boli v Británii časté homofóbne útoky aj diskriminácia ľudí v zamestnaní na základe ich sexuálnej orientácie. Vďaka aktivitám Stonewall sa podarilo presadiť viaceré zmeny v legislatíve, napríklad zrušiť zákaz prijímať homosexuálov do armády či umožniť manželstvá ľudí rovnakého pohlavia.

Prostredie vo firmách či na iných pracoviskách je odrazom toho, ako je táto téma vnímaná celkovo v spoločnosti. Na druhej strane, predstavuje aj skvelý priestor na to, ako tieto spoločenské normy meniť,“ povedal na podujatí Pete Mercer.

Inkluzívne pracovisko, kde nedochádza k diskriminácii a rešpektujú sa individuality, firme nielen umožňuje dodržiavať platnú legislatívu v krajine, ale prináša aj preukázateľné ekonomické výhody. Pritiahne nové talenty a najmä, vďaka tomu, že ľudia môžu byť sami sebou, ich aj udrží. Zamestnanci sú v rešpektujúcej atmosfére kreatívnejší a v takomto prostredí je aj väčšia miera spolupráce a networkingu.

Podľa prieskumu Credit Suisse majú zamestnanci, ktorí musia na pracovisku skrývať svoju sexuálnu orientáciu, až o 73 % väčšiu pravdepodobnosť, že odídu z práce do troch rokov než tí zamestnanci, ktorí aj na pracovisku môžu byť „out“.

Je vyčerpávajúce, ak zamestnanec nemôže byť sám sebou. Ak naopak môže, má väčšiu motiváciu, energiu aj lepší výkon,“ doplnil Pete Mercer.

LGBT spojenci vo firmách

Richard Hargaš a Lucia Skraková z Accenture vyzdvihli dôležitosť podpory témy zo strany globálneho i lokálneho vedenia firmy. Vo firme sa im osvedčili tzv. LGBT Allies – ide o zamestnancov firmy, ktorí otvorene podporujú LGBT inklúziu bez ohľadu na svoju vlastnú sexuálnu orientáciu či rodovú identitu, napríklad i nosením „dúhovej“ verzie šnúrky k zamestnaneckému preukazu.

Od mája 2017 si zamestnanci Accenture môžu nárokovať na rodinné benefity bez ohľadu na svoju orientáciu/identitu. „Stačí nám čestné vyhlásenie napríklad o tom, že partnerke sa narodilo dieťa alebo o adopcii. Na základe predloženia dokladu o uzavretí registrovaného partnerstva z inej krajiny tiež vyplácame svadobný bonus,“ priblížila Lucia Skraková.

Marek Novotný z IBM upozornil na prieskum Out Now z roku 2015, podľa ktorého iba 9 % zamestnancov na Slovensku povedalo o svojej sexuálnej orientácii svojim kolegom na pracovisku. V spoločnosti IBM, ktorá tento rok zverejnila „dúhovú“ verziu svojho loga, je aktívna skupina dobrovoľníkov pod hlavičkou EAGLE. 130 členov navyše k svojej dennej práci organizuje rôzne aktivity a podujatia na podporu LGBT inklúzie.

Podpora rozmanitosti u všetkých

V priebehu prvých dvoch rokov prejde každý zamestnanec IKEA sériou workshopov, ktoré podporujú inklúziu, emočnú inteligenciu a búrajú podvedomé predsudky. „Často sa v našom stredoeurópskom regióne stretávame s postojom, že načo treba takýto tréning, však my predsa nediskriminujeme, nemáme predsudky…A aj vďaka workshopom si potom zamestnanci uvedomia, že tie stereotypné predstavy predsa len každý z nás má,“ uviedla na podujatí Eva Šalamounová z IKEA.

Santiago Mendez z Lenovo potvrdil, že hlavnou výzvou je prelomiť nezáujem ľudí a presvedčiť ich, že vyjadriť podporu rozmanitosti je dôležité. Dobrovoľnícka skupina zamestnancov Diversitas, ktorú vedie, bola ocenená v rámci European Diversity Award. Z nadšenia malej skupinky ľudí, ktorí začali svojpomocne organizovať rôzne aktivity na Slovensku, sa stala celosvetová iniciatíva firmy.

Účastníci konferencie mali možnosť vyskúšať si aj rolové hry v situáciách, ktoré môžu na pracovisku nastať v súvislosti s obťažovaním, urážlivými poznámkami a netolerantným správaním. Interaktívny workshop viedla trénerka Paula Jójart.

Na záver podujatia prezentoval Martin Kuchta z portálu Noizz mediálnu kampaň, ktorej cieľom bolo búrať stereotypy v spoločnosti. Noizz predstavil šiestich ľudí, ktorí sú niečím odlišní – a vyzdvihol tak hodnoty jedinečnosti, originality a pestrosti. „Sme open-minded značka a nebojíme sa stáť si za svojím názorom. Nebáli sme sa ani stratiť priaznivcov, ktorí s kampaňou nesúhlasili a ktorí majú iné videnie ako my, “ povedal Martin Kuchta o kampani, ktorá zasiahla takmer milión ľudí online.

LGBT Business Forum zorganizovalo Business Leaders Forum spolu s organizáciou Diversity Pro v rámci iniciatívy Charta diverzity Slovensko.

Pozrite si, ktoré firmy sa 30. novembra pridali k tejto verejnej deklarácii na podporu rozmanitosti a inklúzie na pracovisku.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111