22. 06. 2017 Zodpovedné podnikanie

Jednorazové igelitky v Kauflande minulosťou

Spoločnosť pristúpila k opatreniam, vďaka ktorým sa jej podarilo eliminovať jednorazové igelitky v obehu.

Na svete sa každý rok vyprodukuje približne sto miliárd kusov jednorazových plastových tašiek. Mnohé z nich však nekončia na skládkach, ale v prírode, kde sa rozkladajú stovky rokov. Následky sú fatálne: znečisťuje sa životné prostredie, zomierajú zvieratá a tie, ktorým sa podarí prežiť, bojujú s kontamináciou. Ďalším alarmujúcim faktom je skutočnosť, že na Slovensku sa ročne spotrebuje dvojnásobne viac ľahkých plastových tašiek, ako činí priemer Európskej únie. Podľa novej európskej smernice musia všetky členské štáty EÚ rapídne znížiť spotrebu jednorazových tašiek. Vďaka iniciatíve Ministerstva životného prostredia SR „Bez igelitiek“ pristúpil Kaufland k opatreniam, vďaka ktorým eliminuje jednorazové igelitky v obehu.

V rámci tejto iniciatívy už pred pár mesiacmi zastavil objednávanie najpredávanejšej igelitky za 9 centov. Taška, ktorá tvorila približne 85 % z celkového objemu predaných kusov igelitiek, sa tak v obchodných domoch Kaufland stáva minulosťou. V záujme zabezpečenia komfortu zákazníkov zaradil Kaufland do svojej ponuky vynovenú nákupnú tašku za 19 centov, ktorá je označená certifikátom „Der Blaue Engel“ (Modrý anjel). Minimálne 80 % materiálu použitého na výrobu tašky tvoria granuláty vyrobené z plastových výrobkov, ktoré už splnili svoj pôvodný účel.

Certifikát „Der Blaue Engel“:

-Udeľuje sa výrobkom a službám, ktoré sú vo všetkých smeroch šetrné k životnému prostrediu.

-Je najstaršou eko-značkou na svete.

-Vznikla v roku 1978 v Nemecku z iniciatívy Federálneho Ministerstva vnútra a životného prostredia.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.