26. 01. 2017 Zodpovedné podnikanie

JRK Waste Management: Najlepší odpad je taký, ktorý nevznikne

Spoločnosť JRK Waste Management získala v roku 2016 ocenenie Zelená firma, a to za projekt Pre menej odpadu, ktorý podporuje domáce kompostovanie.

Predstavitelia spoločnosti sa na galavečere Via Bona stretli aj s prezidentom SR Andrejom Kiskom

Každý obyvateľ Slovenska ročne vyprodukuje približne 327 kg odpadu. Až 45 % z neho tvorí biologicky rozložiteľný odpad. Poslaním slovenskej firmy JRK Waste Management je znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu zvýšením jeho triedenia. Už od roku 2010 spoločnosť aktívne pracuje so samosprávami a jednotlivcami na podpore domáceho kompostovania. V roku 2015 firma znížila množstvo skleníkových plynov o viac ako 4 000 ton a predišla skládkovaniu takmer 650-tisíc hektolitrov biologicky rozložiteľného odpadu. Ich elektrický kompostér s polyextremofilnými baktériami je doteraz jedinou alternatívou voči povinným zvozom kuchynských a reštauračných odpadov. Obciam tak ušetrili desiatky tisíc eur. Za projekt „Pre menej odpadu“, ktorý presadzuje domáce kompostovanie, získala spoločnosť JRK Waste Management ocenenie Via Bona Slovakia v kategórii Zelená firma za rok 2015.

O tom, že firma nepoľavuje vo svojich zodpovedných aktivitách ani v roku 2016, sa môžete dočítať v našom rozhovore s Radoslavom Košíkom, generálnym riaditeľom spoločnosti JRK Waste Management.

Čo pre vás znamenalo, že ste v kategórii Zelená  firma získali ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2015?

Hrdosť. Hrdosť na každého jedného člena nášho tímu, hrdosť na to, čo sa nám podarilo za sedem rokov fungovania firmy dokázať, hrdosť na našich partnerov, ktorí šíria myšlienku podpory domáceho kompostovania ďalej a hrdosť na našich klientov, ktorí chcú robiť svet krajší a bez odpadu.

Kam ste sa za posledný rok posunuli?

Zamerali sme sa na analýzu skutočných potrieb našich klientov – predovšetkým samospráv – v oblasti odpadového hospodárstva. Chceme naplniť našu misiu – znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu zvýšením jeho triedenia. Rovnako nový zákon o odpadoch priniesol zmeny v oblasti nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom. Určil, že náklady, ktoré s ním súvisia, sú financované priamo z rozpočtov obcí. Preto veríme, že bude snahou všetkých zúčastnených zodpovedne triediť nielen sklo, kovy, plasty a papier. Toto mimochodom nezaťažuje obecný rozpočet, pretože vzniknuté náklady prepláca organizácia zodpovednosti výrobcov. Veríme, že budú mať snahu odbúrať aj čo najväčšie množstvo biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý by skončil v „čiernych“ nádobách na zmesový komunálny odpad. Takýto odpad neskončí na skládkach, ale dokáže sa premeniť na kompost priamo u jeho producentov – u občanov – v záhradných kompostéroch. Najlepší odpad je taký, ktorý nevznikne.

Akým udržateľným či zodpovedným aktivitám sa v súčasnosti venujete? Na aké projekty sa môžeme tešiť? 

Filozofiu našich e-shopov, ktoré prevádzkujeme v troch krajinách Európy, sme rozšírili o myšlienku „pre menej odpadu“. V portfóliu našli svoje miesto produkty, ktoré pomáhajú nevytvárať odpad alebo mu predchádzať. Okrem všetkých druhov kompostérov tam môžete nájsť aj sklenené a plastové fľašky na opätovné použitie, ekologickú drogériu pre domácnosť vyrobenú z mydlových orechov, alebo „sáčky“ z biobavlny, ktoré nahrádzajú mikroténové vrecká na ovocie a zeleninu v obchodoch. V najbližšej dobe rozširujeme naše portfólio o celú novú divíziu – kompostovateľné obaly. Veríme, že takéto obaly nájdu svoje miesto u každého spoločensky zodpovedného reštauratéra, hoteliéra a populárneho street food kuchára.

Osobne sme pyšní na to, že pred niekoľkými dňami sa nám podarilo uviesť na trh náš dlhodobý a veľký projekt – chytrý systém evidencie odpadov ECONIT, ktorý pomôže stovkám obcí v Českej republike vytriediť až 84 % odpadov. Znížime tým skládkovanie, zvýšime triedenie a príjem obcí za odpady. Áno, čítate správne – nie náklady, ale príjem za odpady.

Sme radi, že sme dokázali pomôcť aj neziskovému sektoru – úspešne sme nadviazali spoluprácu s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky, druhý rok sme skompostovali priamo v dejisku kuchynský a reštauračný odpad z hudobného festivalu POHODA a po prvýkrát sme zaviedli zber bioodpadu a jeho kompostovanie priamo v mieste vzniku aj na bratislavskom Dobrom trhu na Panenskej. Rád by som spomenul aj úspešné zavedenie kompostovania na Ministerstve životného prostredia, ktoré sa tak stalo pozitívnym príkladom pre ostatných, a tiež naše členstvo v Slovenskej rade pre zelené budovy. Veríme, že vo vzájomnej spolupráci vzniknú krásne a  zmysluplné projekty „pre menej odpadu“.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111