09. 03. 2021 Zodpovedné podnikanie

JRK Slovensko: Zlepšenie odpadového hospodárstva by malo byť pre samosprávy prioritou

Ich snahou je zlepšovať odpadové hospodárstvo, a to znižovaním množstva zmesového komunálneho odpadu a zvyšovaním miery triedenia. Vyvinuli preto unikátne riešenie, ktoré pomáha samosprávam i občanom.

Hoci sa témy ekológie čoraz viac dostávajú do povedomia verejnosti, Slováci majú v oblasti odpadového hospodárstva stále veľké rezervy. Pomôcť im v tom môže ELWIS – inovatívne a edukatívne riešenie spoločnosti JRK Slovensko, ktoré bolo ocenené v súťaži Via Bona Slovakia 2019. Systém prináša samosprávam dáta o množstvách odpadu v slovenských domácnostiach a spravodlivým nastavením poplatkov motivuje občanov k triedeniu odpadu. O projekte sme sa rozprávali s Paulínou Kuricovou, marketingovou manažérkou JRK Slovensko.

V súťaži Via Bona Slovakia ste zvíťazili v kategórii Zelená firma už po druhý raz (prvýkrát v roku 2016). Čo pre vás tieto ocenenia znamenajú?

Je to pre nás veľká pocta. O to viac, že Via Bona je ocenenie za zodpovedný prístup k podnikaniu. Ten bol jednou z hlavných hodnôt, ktoré si majitelia určili už na začiatku podnikania a je to doteraz naša priorita. Vďaka prvému oceneniu sme sa dostali viac do povedomia. Minulý rok nás ocenenie potešilo o to viac, že za systémom ELWIS bolo veľa tvrdej práce v našom tíme a spätná väzba od samospráv je výborná. Okrem pocitu zadosťučinenia nám ocenenie pomáha prezentovať príklady z praxe a šíriť naše aktivity PRE MENEJ ODPADU.

Vaším poslaním je zlepšovať odpadové hospodárstvo – majú Slováci v tejto oblasti ešte rezervy?

V porovnaní s obdobím, keď sme začínali, sa to zásadne zlepšilo. Záujem o témy triedenia, cirkulárnej ekonomiky, zero waste životného štýlu sa za posledné roky zvýšil. Rezervy v odpadoch sú však stále veľké, hlavne pri biologicky rozložiteľnom odpade. Všetci si už vedia predstaviť obrázky plávajúcich rýb či korytnačiek v spoločnosti plastového odpadu a uvedomujú si, že plasty sú problém nielen v oceánoch, ale aj našich riekach. Bioodpad však stále ľudia chápu ako to, čo sa predsa rýchlo rozloží a nie je s tým až taký problém. A práve túto oblasť sa snažíme odkrývať.

Ďalšie rezervy sú v predstave o využití vytriedeného bioodpadu na zhodnotenie. Od zberu po spracovanie je dôležité klásť dôraz na kvalitu procesu spracovania a výsledného produktu – kompostu. Naše pôdy sú degradované, pretože im dlhodobo chýba prirodzená organická zložka. Kompost, ktorý je vyrobený správne, môže byť cenným zdrojom živín pre naše pôdy, prírodu a v konečnom dôsledku aj zdravie. Je to múdrosť starých generácií, ktoré prirodzený kolobeh prírody rešpektovali. Rýchla doba a maximalizácia výnosov nás dostala do situácie, keď tieto prirodzené procesy dávame do úzadia a príroda nám už dáva jasne pocítiť, že viac nevládze.

Ocenenie ste získali za vývoj inovatívneho riešenia ELWIS, ktorý vnáša do riadenia odpadov transparentnosť. Ako tento systém funguje?

ELWIS je evidenčný systém pre samosprávy, ktorý pomáha vniesť poriadok do odpadového hospodárstva a zároveň motivovať občanov k lepšiemu triedeniu. Na to, aby bolo možné čokoľvek riadiť, sú potrebné dáta. ELWIS dáva samospráve prehľad o všetkom odpade, ktorý vzniká v každej domácnosti vďaka označeniu nádob konkrétnej domácnosti čipom alebo QR kódom. Nejde však len o čipovanie nádob či vriec s odpadom a ich skenovanie. Dôležitý je práve systém, s ktorým mesto či obec pracuje po zbere.

Naše riešenie ponúka prehľadné vyhodnotenie napríklad vývoja triedenia alebo množstva odpadu v každej domácnosti. Tieto a mnoho ďalších cenných výstupov má samospráva k dispozícii automaticky a môže ich použiť na adresné opatrenia či rozhodovanie založené na reálnych dátach.

Spoločnosť JRK Slovensko získala ocenenie Via Bona Slovakia 2019 v kategórii Zelená firma.

Aké výhody prináša toto riešenie bežným občanom?

Motiváciu, spravodlivosť a viac informácií. Obec môže lepšie pracovať s konkrétnymi domácnosťami a pracovať na ich individuálnych výsledkoch. Môže si vyfiltrovať domácnosti podľa úrovne triedenia a adresne nastaviť osvetu. Na základe miery triedenia domácnosti môže stanoviť úroveň poplatkov. Občania, ktorí triedia a správajú sa zodpovedne, môžu získať výhodu v podobe nižšieho poplatku za odpady. Ostatní získajú podnet, že lepšie triedenie sa naozaj oplatí.

Akými spôsobmi môže ešte samospráva prispieť k tomu, aby ľudia tvorili menej odpadu?

Zavedením riešení, ktoré im uľahčia život a znížia náklady, odmenia ich a naučia, ako triediť odpad správne. Systém ELWIS je dôležitý pre prehľad či motiváciu. Triedenie odpadu by malo byť pre ľudí nastavené jednoducho, pohodlne a zrozumiteľne. Napríklad pri zavedení triedenia kuchynského odpadu je veľmi dôležité, aby ľudia vedeli, prečo sa tento odpad vôbec musí triediť a ako to majú robiť správne. Informácie by mali byť dostupné z rôznych kanálov podľa rôznych potrieb občanov.

Zvýšenie priority témy odpadového hospodárstva v celkovom riadení samosprávy určite ovplyvní aj postoje občanov. Samospráva by mala ísť príkladom a skutočné triedenie odpadu (nie len rozmiestnenie nádob na chodbách) a predchádzanie jeho vzniku vo všetkých inštitúciách mesta alebo obce by malo byť prirodzenou súčasťou. Vzdelávanie a osveta by mali byť zamerané na potreby všetkých občanov, od malých detí až po dôchodcov.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram