02. 06. 2021 Zodpovedné podnikanie

K podpore rôznorodosti a prístupu bez predsudkov sa na Slovensku hlási už takmer stovka zamestnávateľov

Pri príležitosti Dňa diverzity, ktorý tento rok pripadol na 31. máj, sa k iniciatíve Charta diverzity Slovensko pridalo ďalších 14 signatárov, medzi nimi napríklad Volkswagen Slovakia, Fusakle, NN Slovensko aj Tatra banka. Svojím podpisom sa dobrovoľne zaviazali vytvárať pre svojich zamestnancov a zamestnankyne pracovné prostredie založené na otvorenosti, férovosti a dôvere. Charta diverzity tak má 4 roky od svojho založenia už 99 signatárov.

Deň diverzity na Slovensku oslavujeme od roku 2017, keď bola združením Business Leaders Forum spustená iniciatíva Charta diverzity Slovensko. Cieľom tohto dňa je vyzdvihnúť odlišnosť každého z nás a zdôrazniť potrebu tolerancie a prístupu bez predsudkov na pracoviskách, ale aj mimo nich. „Rozmanité a rešpektujúce pracovné prostredie by už dnes nemalo byť výnimkou, ale normou. Kultúra dôvery a empatie firmám umožňuje zamestnať tých najlepších ľudí a pomáha im byť inovatívnejšími, výkonnejšími a kreatívnejšími pri riešení problémov,“ uviedla Ivana Vagaská, výkonná riaditeľka Business Leaders Forum.

Tento rok sa rozmanitosť na pracoviskách prvýkrát oslavovala na európskej úrovni – a to po celý mesiac máj, ktorý bol vyhlásený Európskym mesiacom diverzity.

K podpore inklúzie a diverzity sa hlási takmer stovka zamestnávateľov

Pri príležitosti Dňa diverzity sa k charte pridalo na online podujatí ďalších 14 signatárov – firmy, vrátane jedného sociálneho podniku, sa svojím podpisom dobrovoľne zaviazali vytvárať pre svojich zamestnancov a zamestnankyne otvorené, férové a empatické pracovné prostredie.

Charta diverzity Slovensko tak má po 4 rokoch od svojho vzniku už 99 signatárov z rôznych sektorov aj oblastí podnikania. „Každý z nás sa potrebuje cítiť v práci prijatý a rešpektovaný. Aj preto ma teší, že sa k Charte diverzity pridáva čoraz viac zamestnávateľov, ktorí sa dobrovoľne zaviazali búrať stereotypy a poskytovať prácu všetkým bez rozdielu,“ dodala I. Vagaská.

Noví signatári Charty diverzity Slovensko:

 • buckle up
 • Deloitte na Slovensku
 • Eaton Electric
 • Edenred Slovakia
 • Generali poisťovňa
 • Fusakle
 • Monitora
 • NN Slovensko
 • Schaeffler
 • Securitas SK
 • Tatra banka
 • Volkswagen Slovakia
 • VÚB banka
 • WASCO – družstvo

Jedným z nových signatárov charty je aj Volkswagen Slovakia, náš najväčší súkromný zamestnávateľ. Spoločnosť podporuje inklúziu a diverzitu (I&D) naprieč celou organizáciou. „V roku 2020 sme vyškolili viac než 600 vedúcich zamestnancov a zamestnankýň na všetkých stupňoch riadenia. Stali sa tak ambasádormi diverzity vo svojich tímoch,“ priblížil Sebastian Krapoth, člen predstavenstva pre personálnu oblasť vo Volkswagen Slovakia.

Príkladom pre menšie, lokálne firmy môže byť v oblasti I&D spoločnosť Fusakle, ktorá pestrosť a odlišnosť prezentuje ako výhodu, nie ako obmedzenie. „Nerobíme rozdiel medzi farbou pleti, vierovyznaním či sexuálnou orientáciou. Dokazujeme to nielen pri našich zamestnancoch a zamestnankyniach, ale aj v marketingových kampaniach, do ktorých zapájame ľudí rôzneho pôvodu a záujmov,“ povedala Simona Zajíčková, marketingová manažérka spoločnosti Fusakle.

Spoločnosť NN Slovensko venuje v rámci  I&D osobitnú pozornosť ženám a rodičom. V snahe pomôcť svojim zamestnancom a zamestnankyniam udržiavať správny work-life balance zaviedla ako prvá firma na Slovensku možnosť štvordňového pracovného týždňa. „Naším cieľom je poskytnúť ľuďom čo najväčšiu flexibilitu, aby dokázali ľahšie zladiť svoj pracovný a súkromný život, eliminovať stres, a zároveň chceme podporiť ich osobný rozvoj,“ uviedla Miroslava Jandorfová, riaditeľka ľudských zdrojov NN Slovensko.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.