14. 03. 2017 Zodpovedné podnikanie

K združeniu zodpovedných firiem sa pridali ESET, HPE a Lidl

Business Leaders Forum, ktoré spája lídrov v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania na Slovensku, sa rozrástlo na 40 členov.

Business Leaders Forum (BLF) od roku 2004 združuje firmy, ktoré sa zodpovedným podnikaním snažia prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju a prosperite Slovenska. „Zodpovedné podnikanie nie je o prázdnych frázach, ale o každodenných rozhodnutiach, ktoré v dlhodobom horizonte robia firmu silnejšou,“ povedal Michal Kišša, výkonný riaditeľ Business Leaders Forum a programový riaditeľ Nadácie Pontis. Na prvom tohtoročnom štvrťročnom zasadnutí, ktoré sa konalo 9. marca 2017 v priestoroch spoločnosti Philip Morris Slovakia, prijali členovia BLF troch nových členov.

Spoločnosť ESET je hrdá na to, že na Slovensku je symbolom úspechu, ale najmä čestného a etického podnikania vo vzťahu k partnerom, zákazníkom a spoločnosti. Jej víziou je vybudovať bezpečný digitálny svet, v ktorom môže každý naplno rozvinúť svoj potenciál. Robí tak prostredníctvom podpory vzdelávania a dôrazu na výskum a vývoj. Rovnako dôležití sú pre firmu zamestnanci a ich rozvoj, ľudia, ktorí veria v seba a v štyri kľúčové hodnoty: odvahu, čestnosť, spoľahlivosť a zanietenie. Prečítajte si celý profil zodpovedného podnikania.

Cieľom spoločnosti HPE je maximálne možné zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie. Firma okrem obligátnych činností ako recyklovanie, ekologické spracovávanie nebezpečného odpadu a využívanie dopravných prostriedkov s čo najmenšou mierou produkovaných emisií podporuje svojich zamestnancov využívať mestskú hromadnú dopravu príspevkom na predplatný lístok. Taktiež dáva zamestnancom možnosť pracovať časť zo svojho pracovného fondu z domu. Prečítajte si celý profil zodpovedného podnikania.

Pre spoločnosť Lidl sú kľúčové témy ochrana životného prostredia, deti ako naša budúcnosť  a podpora komunity. Obchodný reťazec sa spolieha výlučne na energiu z obnoviteľných zdrojov a jeho najnovšie logistické centrum v Seredi je prvou budovou na Slovensku so ziskom najvyššieho stupňa medzinárodnej environmentálnej certifikácie BREEAM. Lidl obnovuje slovenské lesy vysádzaním stromov, stavia detské ihriská Žihadielka tam, kde si to ľudia najviac želajú, podporuje športové aktivity a dopravnú gramotnosť detí na základných školách a pre nemocnice zabezpečil nákup život zachraňujúcich prístrojov pre najmenších pacientov. Prečítajte si celý profil zodpovedného podnikania.

V združení Business Leaders Forum je vďaka príchodu troch nových členov spolu už 40 spoločností. „Sme radi, že čoraz viac firiem na Slovensku sa zaväzuje prehĺbiť svoj záväzok podnikať s ohľadom na potreby svojich zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov, ako aj s ohľadom na životné prostredie a komunitu, v ktorej pôsobia,“ dodal M. Kišša.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111