22. 06. 2015 Zodpovedné podnikanie

Kaufland pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi ďakuje svojim zamestnancom

Zamestnanci spoločnosti Kaufland sa zapojili do jarnej vlny darovania krvi.

©Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Dovedna 104 dobrovoľníkov, z ktorých až 74 boli zamestnanci spoločnosti Kaufland. Tak by sa dala zhrnúť účasť na jarnej vlne darovania krvi, ktorú pre svojich zamestnancov pripravila v spolupráci so Slovenským červeným krížom spoločnosť Kaufland a ktorá vyvrcholila mobilným odberom krvi otvoreným aj pre širokú verejnosť s názvom Jarná divadelná kvapka krvi s Kauflandom. Najdôležitejším číslom je ale 37 litrov nezištne darovanej krvi, ktorá pomôže zachrániť životy a zdravie tým, ktorí ju potrebujú.

Keďže 14. júna je deň, kedy si pripomíname Svetový deň darcov krvi a hlavnou myšlienkou tohto ročníka je poďakovanie sa darcom krvi za ich neoceniteľný dar neznámemu človeku v núdzi, aj Kaufland by sa chcel pripojiť a verejne poďakovať všetkým svojim zamestnancom – darcom krvi.

„Sme nesmierne hrdí na každého jedného nášho zamestnanca, ktorý sa zúčastnil odberu krvi, či už v tomto roku alebo vlani. Špeciálne poďakovanie patrí všetkým prvodarcom. Zároveň sa však chcem poďakovať aj tým, ktorí prišli, no napokon darovať krv nemohli z rôznych zdravotných alebo iných dôvodov,“ zdôraznil generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika Paul Pauls.

Jarná vlna odberov krvi tento rok zavítala do šiestich slovenských miest: Levíc, Žiliny, Žiaru nad Hronom, Popradu, Košíc a Prešova, kde práve v Divadle J. Záborského vyvrcholila séria odberov mobilným odberom otvoreným aj pre širokú verejnosť. „Po prvý raz som daroval krv na podnet kolegu, pre konkrétneho onkologicky chorého chlapčeka. Nie som síce úplne pravidelným darcom, dnes som však daroval krv už po siedmy raz. Robím to najmä preto, že takto môžem nezištne pomôcť iným, ale aj pre mňa osobne je to veľmi pozitívny zážitok,“ vysvetľoval v Prešove svoje dôvody darcovstva krvi Ľuboslav Budai, oblastný riaditeľ spoločnosti Kaufland pre východné Slovensko.

Celkovo sa odberov zúčastnili zamestnanci z 20 prevádzok, pričom najviac darcov krvi, až 21 bolo v Prešove. Odbery krvi však ani zďaleka nekončia a budú pokračovať aj na jeseň ďalšou vlnou odberov. „Teší nás, že táto naša iniciatíva sa stretla u našich zamestnancov s pozitívnym ohlasom, preto v nej radi pokračujeme,“ dodal hovorca spoločnosti Kaufland Martin Gärtner.

Zdroj: TS Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111