19. 08. 2016 Zodpovedné podnikanie

Každoročne vytvárame ekologický dlh

Medzinárodný think tank Global Footprint Network upozorňuje, že dokonca tohto roku budeme žiť na dlh.

Ilustračná fotografia.

Global Footprint Network, organizácia pre výpočet a porovnávanie svetového dopytu pre prírodné zdroje a ich obnoviteľnosť, pred niekoľkými dňami prekvapila správou, že na rozdiel od predchádzajúcich rokov, v roku 2016 svetová populácia dosiahla tzv. deň prekročenia zásob (Earth Overshoot Day) omnoho skôr, a to presne 8. augusta. Pre porovnanie, v roku 2003 tento deň pripadol na 22. september, pričom o desaťročie predtým to bol až 21. október. Znamená to, že sme od januára prekročili globálne zásoby toho, čo Zem dokáže obnoviť za jeden kalendárny rok.

Matka Zem volá po zmene

Ekologická stopa, ktorú na planéte zanechávame, stále narastá. Počas 40 rokov sa biologické zdroje planéty znížili takmer o tretinu a podľa slov mnohých vedcov zdroje ropy a zemného plynu uzatvoria svoje ventily pravdepodobne o 15 alebo už o 10 rokov. Nejde však len o tieto suroviny. Pre bohatšiu i chudobnejšiu časť planéty aj obyčajná čistá voda, svieži vzduch či rôzne plodiny patria ku surovinám, ktoré sa stávajú ohrozené. Ich zachovanie si preto vyžaduje väčšiu pozornosť nielen zo strany bežných ľudí, ale aj podnikateľských subjektov a štátov.

„Tým, že si ľudstvo z prírody berie viac, než sama dokáže vyprodukovať, sa samo ukracuje o bezpečnú budúcnosť,“ uviedol v poslednej Správe o stave planéty z roku 2014 Marco Lambertini, generálny riaditeľ organizácie WWF International. Podľa jeho slov sa práve vyhubením polovice stavovcov v priebehu 40 rokov obmedzil zdroj obnoviteľnosti ekosystémov. Je preto viac než potrebné, aby sme si uvedomili dôležitosť zakomponovať ochranu jedinečného daru prírody a krásy jej zdrojov do našej každodennej činnosti – výrobných procesov, dopravy, bývania, zábavy, atď.

Nikdy nie je neskoro

Nech už ste na tom s ekologickou činnosťou akokoľvek, nikdy nie je neskoro začať. Napríklad, jedinečnú príležitosť prehodnotiť svoje návyky a voliť ekologické formy dopravy, akými sú hromadná doprava, bicykel, kolobežka či zdieľanie svojho auta s ostatnými kolegami počas cesty do práce, predstavuje účasť na Európskom týždni mobility v dňoch od 16. do 22. septembra. Je totiž oficiálne známe, že práve uvoľňovanie skleníkových plynov naviac ohrozuje stav ovzdušia, no v rovnakej miere aj ľudské zdravie.

Ďalšie zaujímavé a jednoduché inšpirácie na zodpovedný život nájdete v brožúrke Vreckový sprievodca zodpovednou spotrebou, ktorú vydalo združenie Business Leaders Forum vďaka podpore Európskej komisie v roku 2014.

Autorka: Karin Boboková

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111