30. 12. 2015 Zodpovedné podnikanie

Každý z vás môže zachrániť ľudský život. Treba byť však pripravený

Na Slovensku na náhlu zástavu srdca zomiera denne až 15 ľudí. Účinnú pomoc prostredníctvom AED pritom dokáže poskytnúť i laik či dieťa.

Ilustračná fotografia. ©Louisville Red Cross/Flickr.com

Firmy i verejné inštitúcie čoraz viac dbajú na zdravie a bezpečnosť svojich zamestnancov či obchodných partnerov. Personál v moderných organizáciách by mal byť schopný poskytnúť rýchlu a účinnú pomoc v prípade úrazu či iného zdravotného problému. Prečo si však mnoho ľudí stále nevie poradiť s náhlou zástavou srdca? Toto nebezpečné riziko končí v našich končinách väčšinou úmrtím, pritom tieto následky vo väčšine prípadov nie sú nutné. Dôvodom je najmä nízka informovanosť a pripravenosť na túto krízovú situáciu reagovať.

Čo je to náhla zástava srdca?

Ako informuje i slovenská spoločnosť AURA TRADE, srdcová zástava predstavuje kompletnú stratu mechanickej funkcie srdca. Srdce sa prestane pravidelne sťahovať, zvyčajne ako dôsledok abnormálneho srdcového rytmu, nazývaného tiež komorová fibrilácia. Srdcová zástava sa obvykle prejaví ako náhla strata vedomia postihnutého a zástava normálneho dýchania. Táto porucha môže poskytnúť kohokoľvek, bez rozdielu pohlavia či veku, riziko však vekom stúpa.

Najčastejšou príčinou náhlej srdcovej zástavy je porucha elektrického systému srdca, ktorá spôsobuje komorovú fibriláciu – rýchly, chaotický, smrteľný srdcový rytmus. Srdce prestane pumpovať krv a zaisťovať tak dodávku kyslíku do mozgu a do ďalších životne dôležitých orgánov. Ak nie je VČAS poskytnutá pomoc, smrť nastáva v priebehu niekoľkých minút. Záchranná služba v týchto prípadoch prichádza zvyčajne príliš neskoro.

Na Slovensku na náhlu zástavu srdca zomiera denne až 15 ľudí! Zachrániť život pritom dokáže i laik

Pomôcť môže každý z vás, či už ste CEO nadnárodnej spoločnosti alebo pracovník pásovej výroby. Ako? Poskytnutím tzv. kardiopulmonálnej resuscitácie (oživovanie), ktorá slúži k podpore základných životných funkcií postihnutého. Je to súbor úkonov, ktorý umožňuje dodávku okysličenej krvi do všetkých tkanív. Podporu životných funkcií človek prevádza pri poruche alebo zástave dýchania a krvného obehu, predovšetkým pomocou nepriamej masáže srdca. V prípade, že to umožňuje situácia a schopnosti „laického záchranára“, je odporúčané masáž kombinovať s umelým dýchaním.

Aj keď krvný obeh môže byť v priebehu určitého času udržiavaný a okysličovaný masážou srdca a umelým dýchaním, jediným účinným spôsobom, ako obnoviť normálny rytmus srdca je defibrilácia prostredníctvom elektrického výboja. Čím skôr je pomoc dostupná (hovoríme o desiatkach sekúnd), tým väčšia je šanca na prežitie.

Reštartujte srdce pomocou AED

AED (automatizovaný externý defibrilátor) je malý, bezpečný a jednoduchý prístroj vyrobený pre laické použitie. AED vedie záchrancu krok za krokom zvukovými a niekedy tiež obrazovými povelmi v slovenskom jazyku podľa naprogramovaného protokolu. Kľúčovou vlastnosťou prístroja je schopnosť bezchybne analyzovať elektrickú aktivitu srdca prostredníctvom elektród nalepených na hrudník postihnutého a pokiaľ je to účelné, odporučiť prevedenie výboja. AED potom parametre pre výboj sám pripraví a užívateľa iba vyzve k jeho prevedeniu stisknutím tlačidla.

Princíp fungovania AED vylučuje riziko neoprávneného prevedenia výboja, a teda aj poškodenia osôb zachraňujúcich, či zachraňovaných. Tento prístroj je schopný bezpečne a efektívne použiť ktokoľvek, kto je trénovaný v jeho užívaní a bol vyškolený k poskytnutiu prvej pomoci. Použiť ho dokážu dokonca i deti.

AED je vo svete bežným štandardom. Mala by ho mať každá spoločensky zodpovedná firma

Vo väčšine vyspelých krajín a najmä v spoločnostiach, ktoré dbajú na spoločenskú zodpovednosť v podnikaní, sú AED prirodzenou súčasťou bezpečnostných opatrení, rovnako ako výcvik vybraných zamestnancov k ich použitiu a poskytnutiu prvej pomoci. Verejne viditeľné sú na letiskách i na uliciach, nájsť ich možno tiež v lietadlách, na autobusových staniciach, v hoteloch či v športových kluboch. AED sa nachádza skrátka všade, kde dochádza k pohybu veľkého množstva osôb alebo, kde sa pridávajú iné rizikové faktory, ako je napr. vysoká fyzická záťaž a stres.

AED čakajú, aby pomohli zachrániť životy, rovnako ako čaká na svoju chvíľu airbag vo vašom aute alebo hasiaci prístroj vo vašej budove. Obe tieto zariadenia sú úplnou samozrejmosťou. Prečo tomu tak nie je i u AED?

Peniaze sú pre viacerých Slovákov stále dôležitejšie ako ľudský život

Napriek tomu, že na Slovensku má počet dostupných AED prístrojov rastúci trend, ich množstvo je v porovnaní s vyspelými krajinami sveta stále nízke. Dôvodom sú najmä vyššie náklady spojené so zaobstaraním AED. Ďalším problémom je fakt, že mnoho Slovákov o dostupných externých defibrilátoroch ani nevie. Vedeli ste, že v USA je povinnosť registrovať tieto prístroje daná zákonom? Mapu AED dostupných na Slovensku si môžete prezrieť tu.

Náhla zástava srdca môže postihnúť i člena vašej rodiny. Pripravte sa na túto situáciu

Zoznam akreditovaných organizácií, ktoré poskytujú kurzy prvej pomoci vo vašej lokalite, nájdete na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR. Špecializované školenia týkajúce sa použitia laických AED i možnosť zaobstarať si tieto prístroje ponúka napríklad spoločnosť AURA TRADE, s.r.o.

Vedeli ste, že…?

  • Náhla zástava srdca je príčinou toho, že na Slovensku ročne zomrie takmer 5 000 ľudí.
  • Štatistický dojazd zdravotnej záchrannej služby je 12 až 15 minút, no šanca na úspešné zresuscitovanie pacienta postihnutého srdcovou zástavou klesá každou minútou o 10 %!
  • Odhaduje sa, že 95 % obetí srdcovej zástavy zomrie skôr, než sa dostane do nemocnice, alebo do rúk rýchlej záchrannej zdravotníckej pomoci. Pritom až 75 % z nich by mohlo prežiť, keby ich záchrancovia boli schopní včas a vhodne reagovať.
  • K náhlej srdcovej zástave paradoxne často dochádza najmä pri odpočinku po fyzickom napätí, kedy v tele človeka poklesne adrenalín.
  • Vďaka AED je vo svete ročne zachránených vyše 4 000 ľudí.
  • Na Slovensku sa vďaka AED podarilo zachrániť tri ľudské životy zo štyroch ohrozených. Pritom pomoc bola poskytnutá laickou verejnosťou.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111