03. 05. 2017 Nadácia Pontis

Keď nejde o život, nejde o nič. Ibaže by nie.

Staňte sa Dobrým Tvrďákom a pomôžte slovenským neziskovkám.

Prekonávať prekážky niekedy môže znamenať aj vyváľať sa v blate, vybehnúť štrkový kopec či preplávať kanál. A pomáhať niekedy môže znamenať aj spraviť to všetko pre niekoho iného. Pre všetkých adrenalínových nadšencov s veľkým srdcom je tu Dobrý Tvrďák. Aj tento rok si odvážny bežci navlečú Tvrďákovské tričká a pobežia za jednu z neziskoviek z portálu DobraKrajina.sk. Ešte stále sa môžeš pridať aj ty.

Každý z nás sa v živote stretáva s prekážkami. Niekto ich po ceste stretne viac, iný menej. Čo nás ale spája je snaha prekonávať ich. Tvrďák nie je len o športovom výkone, ale aj o sile a motivácii tieto prekážky zdolávať. Staň sa Dobrým Tvrďákom, pomôž a inšpiruj aj iných.

Prečo?

Lebo aj štartovné, ktoré venuješ neziskovke, podporí deti zo sociálne slabších rodín, ľudí s duševnými poruchami alebo lepšie vzdelanie na Slovensku aj v zahraničí. Ulita za to bude športovať s deťmi na zabudnutom bratislavskom ihrisku, DSS Most zas s ľuďmi s duševnými poruchami. OZ Barlička zariadi bezbariérové ihrisko, aby sa mohli hrať naozaj všetky deti. Aj TY v IT, Deti Afriky SK a Nadácia Pontis podporia vzdelávanie doma aj v zahraničí.

Ako?

Daruj štartovné vybranej neziskovke, sharuj a inšpiruj aj ďalších. Podrobné info ti poskytne uvedená kontaktná osoba.

Chceš pomôcť ešte viac? V Čunove bež ako o život a vyhraj 250 eur pre svoju neziskovku za najrýchlejšieho bežca alebo bežkyňu. Alebo rozbehni vlastnú jednoduchú kampaň. Ako na to ti poradí náš kolega Paľko TU.

Viac o pravidlách Dobrého Tvrďáka tu.

Kedy a kde?

5. mája – Košice, Kavečany

2. júla – Bratislava, Čunovo – Areál Divoká voda

Aké prekážky ťa čakajú si môžeš pozrieť aj tu.

Ktoré neziskovky sú v hre?

Ulita

Sídlisko Kopčany je trochu zabudnutou časťou Petržalky. Napriek snahe o dostupné služby a bezpečné plochy na hranie, stále kopu vecí chýba. Čo tu nechýba, sú deti.

Terénni sociálni pracovníci Ulity sú deťom a mladým ľuďom k dispozícii, keď treba s niečím poradiť, pomôcť alebo len vypočuť. Deti si môžu požičiavať športové potreby a hry. Počas leta sa časť pedagogického tímu venuje špeciálne najmenším deťom s aktivitou „klub na ihrisku“. Prispejte k tomu, aby bola Ulita deťom a mladým ľuďom k dispozícii, keď ju potrebujú.

Ak sa rozhodnete bežať za nás, vaše štartovné použijeme na pracovníka/čku, ktorý sa bude počas leta venovať deťom na sídlisku.

Záujemcovia hláste sa u Moniky Juríkovej: monika.jurikova@ulita.sk

DSS Most

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva – nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas.

To, že sú iní, ešte neznamená, že nedokážu byť samostatní. Pomáhame ľuďom s duševnými poruchami na ich ceste k samostatnosti. A vaša podpora im dodá odvahu vyjsť zo svojej samoty a zapojiť sa do každodenného života. Dom sociálnych služieb – MOST, n.o. sa zasadzuje za to, aby spoločnosť zaobchádzala s duševnými poruchami práve tak otvorene, ako to robí s telesnými ochoreniami.

Ak sa rozhodnete bežať za nás, vaše štartovné použijeme na aktivity pre ľudí s duševnými poruchami, aby neboli len pasívnymi prijímateľmi rehabilitácií.

Záujemci hláste sa u Zuzany Zatloukalovej: info@dss-most.sk

OZ Barlička

Všetky deti by mali mať možnosť sa hrať a objavovať. Na prešovskom Sídlisku III však chýba bezbariérové ihrisko prispôsobené tak, aby na ňom mohli jačať, jašiť sa a smiať všetky deti bez ohľadu na svoje špeciálne potreby.

Na sídliskách by nemali chýbať miesta stretnutí, oddychu a búrania sídliskovej anonymity. Komunitnú záhradu chceme rozšíriť o bezbariérové detské ihrisko, ktoré bude prispôsobené všetkým deťom. Namiesto schodov tam budú rampy, prvky doplnené držadlami a všetko vystlané mäkkým povrchom. Máme už vybudované chodníky pre vozíčky, stále však chýbajú bezpečné hracie prvky.

Ak sa rozhodnete bežať za nás, vaše štartovné použijeme na nákup bezpečných hracích prvkov na nové bezbariérové ihrisko.

Záujemcovia hláste sa u Lukáša Kvokačku: lukas.kvokacka@barlicka.sk

Deti Afriky SK

Mali ste radi školu? Predstavte si, že deti v Afrike sa do školy tešia. Skromné podmienky na vyučovanie, no v srdci veľká túžba sa vzdelávať.

Študentov, ktorých podporujeme v štúdiu na strednej škole Yedidia v Tanzánii, pochádzajú z ťažkých životných podmienok. Chudoba, alkoholizmus v rodine, nezamestnanosť rodičov sú bežnou životnou skúsenosťou. Svoje životy však chcú zmeniť a nájsť cestu z chudoby. Pomôžte nám vybudovať školské chemické laboratórium, ktoré bude slúžiť 80 študentom pri výučbe prírodovedných predmetov.

Ak sa rozhodnete bežať za nás, vaše štartovné použijeme na výstavbu chemického laboratória na strednej škole Yedidia v Tanzánii.

 

Záujemcovia sa môžu hlásiť u Dany Markovej: danamarkova@gmail.com

Aj TY v IT

Na Slovensku máme veľa šikovných dievčat. Veľa z nich však IT odvetvie pozná len okrajovo. Majú dobrú „hlavu“, nemajú však odvahu vrhnúť sa do oblasti, v ktorej panuje veľa predsudkov. Spolu im môžeme ukázať, že dievčatá do IT sveta patria.

Projekt Aj Ty v IT vznikol s cieľom motivovať dievčatá k štúdiu IT a tieto predsudky búrať. Naša skúsenosť ukazuje, že vďaka systematickej práci na stredných školách sa zdvojnásobil počet študentiek na technických vysokých školách. Viac financií pre nás znamená, že môžeme vyraziť na viaceré školy, pripraviť viac workshopov a stretnúť sa aj s dievčatami, ktorým o možnosti venovať sa IT nikto iný nepovie.

Ak sa rozhodnete bežať za nás, vaše štartovné použijeme na celoročné aktivity, IT workshopy, diskusie a stretnutia so stredoškoláčkami, ale aj na podujatia ako je napríklad Girls Day, počas ktorého dievčatá organizujeme priamo v IT firmách.

Záujemcovia hláste sa u Barbory Dančovej: dancova@ajtyvit.sk

Nadácia Pontis

Aj na Slovensku môžu byť deti, ktoré chodia do školy s radosťou. V Nadácii Pontis veríme, že už teraz v našej krajine existuje niekoľko výborných iniciatív a vzdelávacích prístupov a my im chceme pomôcť ďalej rásť.

Vytvorili sme ocenenie Generácia 3.0, ktoré udeľujeme každý rok inovatívnym a progresívnym prístupom vo vzdelávaní. Ocenením to však nekončí. Víťazné projekty spájame s ďalšími odborníkmi, aby sa mohli zlepšovať a zároveň ich cez www.generacia30.sk sprístupňujeme všetkým pedagógom, ktorí by chceli skúsiť ocenenú metódu či projekt v rámci vlastného vyučovania. Veríme, že takto sa ku kvalitnému vzdelávaniu na Slovensku dostane čo najširšia skupina žiakov, nezávisle od regiónu či finančných možností.

Ak sa rozhodnete bežať za nás, vaše štartovné použijeme na rozvoj Generácie 3.0 a podporu kvalitného vzdelávania na Slovensku.

Záujemcovia hláste sa u Moniky Smolovej: monika.smolova@nadaciapontis.sk

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.