24. 11. 2014 Sociálne inovácie

Kenskí učitelia navštívia Medzinárodný veľtrh cvičných firiem na Slovensku

Prvýkrát prišiel na Slovensko s učiteľmi aj bývalý študent strednej školy v Marungu, ktorý sa teraz venuje mentoringu cvičných firiem.

Veľtrh cvičných firiem, start-up centrum Neulogy, Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove či obchodné akadémie v Leviciach, Košiciach a v Bratislave. To sú len niektoré z miest, ktoré v týchto dňoch navštívi skupinka učiteľov z Kene. 

Nadácia Pontis nadviazala na sériu predošlých školení pre kenských učiteľov zameraných na využívanie moderných technológií a projektového vzdelávania vo výučbe. „Rýchlosť a efektivita výučby na našej škole sa dramaticky zvýšila. Projektor mi umožňuje lepšie ilustrovať abstraktné pojmy prostredníctvom animácií, čo pomáha študentom lepšie porozumieť a viac si zapamätať,“ vysvetľuje učiteľ fyziky Abok Dodo, ktorý je na Slovensku už druhýkrát. „Moja prvá návšteva slovenských škôl mi pomohla ujasniť si, ako konkrétne mi technológia môže pomôcť pri mojej práci. Odvtedy na mojich hodinách využívame projektory alebo natáčame videá pokusov, ktoré potom dovoľujú študentom pozrieť si experiment ešte raz vo voľnom čase a lepšie sa pripraviť na skúšky. Počas mojej druhej návštevy sa chcem viac zamerať na riadenie cvičných firiem, vrátane vytvárania podnikateľského plánu, firemnej dokumentácie a rebrandingu,“ dodáva. 

 

Navštívia aj Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

Prvou zastávkou kenských učiteľov bude Medzinárodný veľtrh cvičných firiem organizovaný Slovenským inštitútom odborného vzdelávania,  kde sa predstavia študentské spoločnosti z celej Európy. Novinkou tohto ročníka bude prezentácia cvičných firiem z Kene, z ktorých najzaujímavejšie odprezentuje bývalý študent a asistent soteICT tímu, Gift Mtambo. „Na celkovo 10 kenských školách si študenti založili 24 cvičných firiem, z ktorých mnohé majú potenciál ujať sa aj v reálnom živote. Študenti sú naozaj kreatívni – v portfóliu máme banku, fotolab, cestovné kancelárie, investičnú spoločnosť, reklamku, ale aj módnu značku, prostredníctvom ktorej sa dievčatá snažia búrať stereotypy o ideáli ženskej krásy,“ hovorí Gift. „Návštevu slovenského veľtrhu vnímam ako veľmi užitočnú, keďže sa sami na takúto udalosť pripravujeme. So slovenskými učiteľmi sa tak budeme môcť porozprávať o tom, čo je dôležité pri príprave študentov na takúto udalosť,“ uviedol učiteľ Abok. „Takisto tento deň chceme využiť na posilňovanie spolupráce so slovenskými cvičnými firmami, ktoré si s našimi spoločnosťami v Keni navzájom vymieňajú tovary, ako napríklad Obchodná akadémia v Leviciach alebo Obchodná akadémia Watsonova z Košíc. Chceme tiež nadviazať nové partnertvá,“ dodáva Gift.  

Zo študenta asistent projektu

Giftov príbeh sa začal na vidieku v Marungu, kde vyrastal s mamou a starším bratom v skromných podmienkach. Začal navštevovať strednú školu Marungu, ktorá sa v roku 2012 stala súčasťou projektu soteICT. Gifta rýchlo uchvátila práca s počítačmi a stal sa prvým prezidentom počítačového klubu, prostredníctvom ktorého si študenti vytvárali školské časopisy, plagáty alebo videá. Pri zakladaní cvičnej firmy na škole prišiel s nápadom vytvoriť virtuálnu banku Mshindi KCB, ktorá kopíruje prácu skutočnej banky, ale poskytuje aj dodatočné služby. Popri rozvíjaní podnikateľských zručností svojich členov, táto firma doteraz prispieva aj k šíreniu finančnej gramotnosti u študentov na 9 partnerských školách prostredníctvom seminárov. Deti potom doma učia svojich rodičov, ako riadiť ich financie, alebo ako si založiť účet v banke. Aktivity študentov zaujali skutočnú banku KCB natoľko, že školu už niekoľkokrát navštívili, radili cvičnej firme, ako napredovať a prisľúbili ďalšiu spoluprácu. Po skončení školy Gift musel čeliť neľahkej situácii pri hľadaní práce, keď mu zavolal jeho bývalý učiteľ Herman informujúc ho, že soteICT tím hľadá asistenta, ktorý by pomáhal s administráciu cvičných firiem na partnerských školách. Gift neváhal a poslal svoj životopis. Po náročnom procese mu bola bola táto práca ponúknutá a odvtedy sa stal nenahraditeľnou súčasťou tímu soteICT Nadácie Pontis. Pravidelne navštevuje školy a pomáha študentom aj učiteľom zdokonaľovať ich cvičné firmy a radí študentom, ako uspieť pri hľadaní práce po strednej škole.

Kenskí študenti v súťaži predbehli Slovákov

Za približne 4 roky roky trvania projektu, cvičné firmy v Keni dosiahli taký pokrok, že napríklad v súťaži Nadácie Pontis o najlepšie marketingové video, ktorej sa zúčastnili aj slovenské aj kenské stredné školy, Keňania obsadili prvé tri miesta. „V projekte sa venujeme sa predovšetkým kenským a slovenským učiteľom, pretože sú nositeľmi zmien a inovácii a najviac môžu prispieť k pozitívnej zmene v životoch študentov. Našou snahou je ukázať, že kenskí študenti sú rovnako šikovní a schopní ako slovenskí aj napriek inému sociálnemu zázemiu. Vychádzame pritom z miestnych podmienok a prepájame slovenské a kenské školy, ich učiteľov a študentov,“ hovorí Jakub Šimek z Nadácie Pontis, ktorý program v Keni koordinuje. 

Cieľom je zvýšiť šance absolventom kenských stredných škôl na uplatnenie sa na pracovnom trhu

V Keni sa na vysokú školu dostáva len približne 8 percent absolventov. Preto má stredoškolská príprava študentov na praktický život veľký význam. Popri rozvíjaniu podnikateľských zručností sa projekt Nadácie Pontis začal tento rok venovať aj rozvoju programovania a robotiky na školách. Cieľom je poskytnúť študentom komparatívnu výhodu na trhu práce alebo kapacity pre budovanie technologicky zameraných startupov. Hoci je to u nás málo známe, Keňa je svetovým lídrom v oblasti mobilného bankovníctva a mnohých praktických technických riešení. Takéto firmy sú na vzostupe a stále viac a viac zamestnávateľov preto vyžaduje tvorivosť a technologickú gramotnosť ich zamestnancov. Ako ilustrácia významu týchto spoločností slúži príbeh mobilné bankovníctva M-PESA, ktoré tiež začalo ako startup. Od roku 2006 Keňania každodenne využívajú túto aplikáciu, prostredníctvom ktorej môžu cez SMS poslať peniaze v podstate kamkoľvek a potom si ich vybrať v miestnom stánku. Nepotrebujú na to ani smartfóny ani bankový účet. V tomto smere sú dosť popredu pred európskymu krajinami, kde je platba mobilom stále okrajovou záležitosťou týkajúcou sa len najmodernejších mobilov. Aplikáciu využíva 14 miliónov používateľov, pretečie cez ňu 1 tretina kenského HDP a firma zamestnáva tisíce ľudí.

Vysoká penetrácia mobilných telefónov, vyššia úspešnosť podnikov, ktoré sú schopné predávať svoje výrobky on-line, alebo zamestnávatelia uprednostňujúci uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú počítačové zručnosti. Všetko dokazuje, že informačné a komunikačné technológie sa stali neoddeliteľnou súčasťou kenskej spoločnosti. S vysokou mierou nezamestnanosti, najmä medzi mladými ľuďmi, je trh práce veľmi konkurenčný, a aby mal kandidát šancu, musí preukázať rad zručností, ktoré by mu slúžili ako komparatívna výhoda. Veľký počet absolventov stredných škôl si tiež zakladá svoje vlastné firmy, avšak výskum ukazuje, že viac ako 60 percent z týchto spoločností krachuje v priebehu prvého roka v dôsledku nedostatku praktických manažérskych a organizačných zručností potrebných pre úspešné riadenie firmy. Vo viere, že tieto spoločnosti majú potenciál rásť a zlepšiť životy jednotlivcov a komunít, cieľom projektu soteICT Nadácie Pontis je rozvoj kritického myslenia, tvorivosti a technických a obchodných zručností u študentov stredných škôl na vidieckych školách v kraji Taita Taveta. Okrem zakladania firiem na stredných školách v Keni, je neoddeliteľnou súčasťou projektu aj spolupráca slovenských a kenských študentov, ktorí medzi sebou obchodujú. Príkladom je partnerstvo medzi kenskou firmou KenSlov a slovenskou SlovKen. Študenti z Levíc obchodujú s produktmi vyrobenými ich partnerskou firmou, ale aj s topánkami Bata Safari, ktoré  patria k najpopulárnejším v Keni. 

Na Slovensku chcú načerpať inšpiráciu

Technologickým smerom sa vybrali aj chlapci zo strednej školy v Mwambiti. Ich drevené dvere, ktoré sa otvárajú prostredníctvom mobilu im priniesli prvé miesto v provinčnej vedeckej súťaži a posunuli ich aj do národného kola. Abok Dodo, učiteľ a mentor týchto študentov spolu so skupinkou ďalších učiteľov tento týždeň navštívi Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Prešove za účelom načerpania inšpirácie od tamojších žiakov a nadviazania bližšej spolupráce. Počas tohto školského roka Prešovčania a študenti z Mwambiti budú organizovať spoločné online tréningy, webináre a vedecké súťaže. Nadácia Pontis tento rok vybavila kenské školy stavebnicami Merkúr, programovacími zariadeniami Arduino a Rasperry Pi, ako aj dvomi robotmi Lego Mindstorms. Dve školy, chlapčenská škola Mwambiti a dievčenská škola Kajire, v októbri dokonca zorganizovali spoločný workshop, kde sa venovali programovaniu týchto robotov. Prešovskí študenti teraz budú trénovať kenských učiteľov v tom, ako kreatívne a prakticky sa dajú využiť tieto zariadenia a ako s nimi pracovať. SPŠ elektrotechnická v Prešove každoročne obsadzuje najvyššie priečky v hodnotení slovenských stredných škôl a vyhráva mnohé, aj medzinárodné súťaže. V apríli študenti vyhrali prvé miesto v súťaži SYGA zameranej na inovácie a zvyšovanie efektivity, ktorú organizovala spoločnosť SIEMENS. Škola tu predstavila svoj projekt s  názvom Dávkovač matíc, ktorý počas návštevy predstavia aj svojim kenským partnerom.

Hľadáme slovenské stredné školy, ktoré chcú spolupracovať s kenskými

S kenskými strednými školami zatiaľ spolupracujú štyri stredné školy na Slovensku. Jedna je z Levíc, dve z Prešova a jedna z Košíc. S dvoma z nich spolupracujeme už vyše dvoch rokov, s dvoma začíname tento školský rok. Priali by sme si, aby každá kenská škola, s ktorou spolupracujeme, mala svojho slovenského partnera. Tieto školy môžu byť rôzne – od obchodných akadémií cez stredné obchodné školy až po gymnáziá. Ak by nejaká stredná škola mala záujem zapojiť sa, budeme radi, ak sa nám ozve.

Kenskí študenti si vďaka spolupráci s levickou obchodnou akadémiou založili cvičné firmy, v ktorých rozvíjajú svoje podnikateľské zručnosti. „Ide o vynikajúci spôsob vzdelávania, v rámci ktorého si môžu vyskúšať biznis v oblasti turizmu či propagácie výrobkov. Skupina študentov si dokonca založila fiktívnu banku, ktorú finančne podporuje aj miestna pobočka,“ uviedla Daniela Skladanová, učiteľka na Obchodnej akadémii v Leviciach. Zvolili si vedenie, dokážu si vytvoriť účet, realizujú prevodné príkazy a dokonca učia svojich rodičov, ktorí nové znalosti reálne uplatňujú pri kontakte s ozajstnou bankou – napríklad pri platení školného.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111