10. 04. 2017 Zodpovedné podnikanie

Kia Motors Slovakia ponúka zamestnancom psychologické poradenstvo

Víťaz Via Bona Slovakia rozšíril svoje portfólio výhod v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

Harmony miestnosť v montážnom závode Kia Motors Slovakia najnovšie slúži aj na psychologické poradenstvo. Od decembra 2016 môžu zamestnanci firmy bezplatne využívať služby psychológov v rozsahu 6 sedení do roka, pričom prvé kontaktné sedenie trvá spravidla 2 hodiny a ďalšie sedenie cca po 1 hodine. V prípade záujmu si už zamestnanec priamo telefonicky alebo e-mailom dohodne stretnutie s jedným z nich (mužom alebo ženou). Miesto poradenstva môže byť v areáli Kia Motors Slovakia alebo v priestoroch ambulancie klinickej psychológie v centre Žiliny.

Účel poradenstva a najčastejšie riešené záležitosti sú podpora pri riešení vzťahových a rodinných ťažkostí v osobnom živote, pomoc pri nespokojnosti s pracovnými problémami, stresom, úzkosťami až vyhorením, krízová pomoc pri depresii, fóbiách, závislostiach, ale i osobný rozvoj a sebapoznávanie.

Psychologické poradenstvo podlieha zásade diskrétnosti a psychológ zachováva mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných od klienta.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111