23. 02. 2015 Nadácia Pontis

KIA ocení sedem študentských inovatívnych projektov

Spoločnosť Kia vyhlásila súťaž pre stredné školy zo Žilinského a Trenčianskeho kraja.

Ocení najlepších sedem projektov.

ŽILINA. Nadácia Pontis v spolupráci so spoločnosťou Kia Motors Slovakia vyhlásila súťaž pre stredné školy v Žilinskom a Trenčianskom kraji Kia Innovation Award 2015. Ako informovala Eva Kľačanská z Kia Motors Slovakia, súťaž je určená pre študentov stredných škôl, ktorí vypracujú projekt v oblasti automobilového priemyslu. Témy súťaže sú bezpečnosť, životné prostredie a nové technológie. Dôležitým aspektom pri posudzovaní projektov bude ich aplikácia v praxi. Prihlásené projekty bude hodnotiť odborná komisia, ktorá vyberie sedem najlepších. Tie získajú z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia grant do výšky 200 eur na zostavenie alebo vylepšenie modelu, ktorý demonštruje využitie návrhu v praxi. Grant získa škola ako garant projektu. Študenti budú prezentovať sedem zostrojených modelov na záverečnej ceremónii Kia Innovation Award.

Odborná komisia vyberie na Kia Innovation Award nakoniec tri najlepšie projekty, ktoré získajú pre svoju školu grant vo výške 5000, 4000, 3000 eur, ostatné školy získajú grant 1000 eur. Uzávierka prijímania projektov je 17. marca, prvú etapu vyhodnotí komisia do 14. apríla, prezentácia siedmich vybraných projektov bude 2. júna tohto roku. Projekt môže vypracovať tím najviac dvoch študentov, v spolupráci s jedným pedagógom. Projekt môže byť podaný iba zo strednej školy so sídlom v Žilinskom a Trenčianskom kraji. Každá škola môže podať viac projektov. Najlepších sedem projektov odprezentujú študenti 2. júna na spoločnej študentskej konferencii v priestoroch Vzdelávacieho strediska spoločnosti. a odborníci z Kia Motors Slovakia.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111